Betonmast Asker og Bærum

Betonmast Asker og Bærum (tidligere Betonmast Ringerike) er en innovativ entreprenør med hovedfokus på Asker og Bærum.

Prosjektporteføljen består blant annet av skoler, næringsbygg, industrianlegg, boliger og omsorgssentre.

Betonmast Asker og Bærum tilbyr prosjektledelse av hele byggeprosessen og påtar seg totalansvar for utvikling og gjennomføring av store komplekse og bærekraftige prosjekter.

Selskapets omfattende entreprenørkompetanse kommer kundene til gode gjennom åpent samspill i utviklingsfasen. Selskapet har egenproduksjon med høyt kompetente håndverkere innen betong- og tømrerarbeid.

Betonmast Asker og Bærum utfordrer bestående sannheter og etablerte strukturer i jakten på kontinuerlig utvikling og forbedring.


Lærlingbedrift

Betonmast Asker og Bærum satser målrettet på faglig utvikling på alle nivåer internt. Vi er tilsluttet Inkluderende Arbeidsliv og godkjent som opplæringsbedrift i tømrer- og betongfagene. Målsettingen er til enhver tid at 10 prosent av håndverkerne er lærlinger. Mange av selskapets dyktige håndverkere og ledere startet nettopp som lærlinger i bedriften.


Kontaktinformasjon

Betonmast Asker og Bærum

Besøksadresse

Malmskriverveien 20
1337 Sandvika

Postadresse

Malmskriverveien 20
1337 Sandvika

Telefon: +47 22 17 54 80

Org.nr.: 882 064 352

Fakturainformasjon


Betonmast Asker og Bærum

Malmskriverveien 20
1337 Sandvika

+47 22 17 54 80