Undervisningsbygg


Å bygge gode skolebygg er en investering i fremtiden, og en viktig oppgave både for samfunnet og for oss som entreprenør. Vi i Betonmast bygger skoler, barnehager og universiteter, og vi er en betydelig aktør innen bygging for det offentlige.

Undervisningsbygg brukes av våre kjæreste. Det er derfor viktig med bygg som ivaretar høye krav til helsemessige kvaliteter, lys, luft, akustikk og teknologi som sikrer et godt læringsmiljø for generasjoner fremover. Gode uterom er også ofte en viktig del av et skoleprosjekt. Byggene er ofte også flerbruksbygg, der idrettshaller og fellesområder brukes av lokalområdet utenom skoletid. Undervisningsbygg må være robuste, og ha gode og fleksible løsninger som kan tilpasses den daglige bruken.

Vårt mål er å finne bærekraftige løsninger og materialvalg som gir lavest mulig driftskostnader gjennom byggets levetid. Klimabygg en viktig del av bygging for det offentlige, og vi har lang erfaring med undervisningsbygg som er BREEAM-klassifisert eller for eksempel bygg i massivtre.

Med bakgrunn i vår erfaring, kommer vi med kost-nytteeffektive forslag til energibesparende tiltak og gode miljøløsninger. Et eksempel er reduksjon av vindusdimensjoner, som med enkle grep gi en annen energiklasse, uten å redusere opplevd kvalitet.

Spesielt når det gjelder undervisningsprosjekter har vi stor tro på dialog og samspill mellom partene. Vi mener at de beste resultatene kommer som følge av samspillentreprise der byggherre, arkitekt, landskapsarkitekt, rådgivende ingeniører, bygg- og teknisk entreprenør er på samme lag og spiller hverandre gode.

Samtidig er det viktig å lytte til de fremtidige brukerne, og vi har lang erfaring i god dialog og samarbeid med skolens medarbeidere. Ved samtidig bruk av tilliggende skolebygg under byggingen, er sikkerhet satt i høysetet.

Sammen kan vi bygge gode undervisningsbygg til beste for brukerne.


 

There seem to be no vacancies right now.