Betonmast bygger leiligheter for Trøndelag Bolig sentralt i Trondheim


Bygger 117 leiligheter i Tordenskiolds hage i Trondheim


Bygger nytt verksted for tunge kjøretøy i Trondheim


Bygger 276 leiligheter på Lilleby i Trondheim


Betonmast bygger nok et massivtreprosjekt for Trondheim kommune


Bygger ytterligere et byggetrinn på Reppetoppen for Godhavn


Betonmast signerer kontrakt med Heimdal bolig om bygging av 73 leiligheter


Betonmast bygger 50 leiligheter for Godhavn i Trondheim


Heimdal Bolig og Betonmast har inngått stor kontrakt