Nyheter Betonmast Trøndelag

Bygger ytterligere et byggetrinn på Reppetoppen for Godhavn

17. desember 2020

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt med Godhavn Utbygging AS om bygging av 55 leiligheter i det sjette og siste byggetrinnet på Reppetoppen i Trondheim. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsum om lag 93 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi er meget godt fornøyde med å inngå en avtale med Godhavn om nok et byggetrinn i utbyggingen av Reppetoppen, uttaler Tom Utvik, daglig leder i Betonmast Trøndelag. Vi har hatt gode prosesser i de foregående fem byggetrinnene på området, har vi fått et svært godt samarbeid med Godhavn.

Kontrakten om bygging ble landet etter en felles samspillsperiode, der partene i fellesskap har optimalisert og utviklet prosjektet med tanke på kvalitet, løsninger, kostnader og utforming av boenhetene.

Byggetrinn 6 på Reppetoppen består av to bygg med totalt 55 leiligheter. Alle over felles p-kjeller. Totalt er byggetrinn 6 på 5630 m2 BTA.

 – Vi takker for tilliten fra utbygger, og ser frem til å bygge flere flotte, gode boliger i nært samarbeid med Godhavn Utbygging, avslutter Utvik.

Illustrasjon av boligområde med åker og sjø i bakgrunnen