Stor byggeaktivitet i Trondheim de siste åra har ført til fulle deponier. Nå tar Betonmast i bruk en ny og revolusjonerende betong bestående av resirkulerte gravemasser fra tidligere avfall på alle sine prosjekter i Trøndelag. Slik spares enorme naturinngrep, samtidig som gravemasser som ellers ville havnet på deponi, gjenbrukes til nye betongprodukter.

– Vi er svært stolte av å kun bruke denne miljøbetongen som består av resirkulerte masser, og ikke av jomfruelige sandforekomster slik normal betong produseres i dag, sier daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag.

Selskapet har signert en eksklusiv avtale med betongprodusenten Betong Øst om levering av over 16.000 kubikk miljøbetong de neste to årene. I tillegg til betydelig redusert CO2-avtrykk, viser Betonmasts egne beregninger at selskapet med denne avtalen også sparer uttak av over 2000 lastebillass med jomfruelig sand og sten.

Se TV-innslaget fra NRK Midtnytt her:

Miljøbetongen vil benyttes på flere store og komplekse prosjekter som rehabilitering og nybygg av Trondheim Katedralskole for Trondheim Fylkeskommune, bygging av over 800 studentboliger for Studentsamskipnaden og over 400 boenheter for byggherrer som Selvaag Bolig, Relog og Godhavn Utvikling.

Fremtidens betong med fortidens råvare

Det er AF Gruppen som sammen med Betong Øst har funnet en metode som tar gjenvunnede gravemasser tilbake i kretsløpet og dermed gi dem nytt liv.

– Normalt sett kjøres «problemmassene» som tas ut av byggegropen der byggene skal realiseres, til et deponi. Mens her på Rimpol Miljøpark tar vi avfallet inn for behandling og vasking. Ut kommer 80 prosent gjenvunnede masser som benyttes som tilslag i produksjon av ferdigbetong, som igjen leveres tilbake til samme lokasjon. Resultatet er sirkulærøkonomi og et betydelig redusert CO2-avtrykk, sier Magnus Stedenfeldt, avdelingsdirektør for Miljøparkene i AF Gruppen.

På Rimol Miljøpark i Trondheim ligger titusenvis av tonn med sand klar for å blandes inn i fremtidens betong. F.v. Øystein Bækkelien (daglig leder i Betong Øst), Magnus Stedenfeldt (avdelingsdirektør Miljøpark i AF Gruppen), Petra Rüther (forskningsleder i Sintef Community) Tom Utvik (daglig leder i Betonmast Trøndelag) og Sturla Sørhøy (daglig leder Rimol Miljøpark i AF).

 

Daglig leder i Betong Øst, Øystein Bækkelien, sier den nye metoden ikke bare reduserer mengden avfall fra byggebransjen, den fører også til mindre inngrep i naturen.

– Med denne metoden slipper man å ødelegge naturen ved å ta ut jomfruelige og ikke fornybare ressurser. Vi får en massiv reduksjon i uttak av naturressurser, og problemmassene som ellers ville havnet på deponi får vi inn i kretsløpet igjen. Vi er svært stolte av dette samarbeidsprosjektet, sier Bækkelien.

Også miljøsjef i Betonmast, Siv Tallang-Vold, er imponert over bransjen som har gått sammen for å utvikle et så flott produkt.

– Det gleder våre miljøhjerter! Betong er verdens mest brukte materiale etter vann, og produksjonen av materialet alene står for syv prosent av de globale klimagassutslippene. Man kan bare forestille seg hvilke enorme miljøbesparelser bransjen vår kan bidra med, dersom også konkurrentene våre følger etter og tar i bruk denne betongen, avslutter Tallang-Vold.

Miljøsjef Siv Tallang-Vold i Betonmast.