Prosjekt: Reppetoppen, byggetrinn 1-6

Prosjektdetaljer
Kunde Godhavn Utbygging AS
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Tom Utvik

Oppføring av totalt 250 boenheter i en kombinasjon av leiligheter og rekkehus. Betonmast har vært entreprenør for alle seks byggetrinn, og har fått et svært godt samarbeid med oppdragsgiveren, Godhavn Utvikling AS.

Totalentreprisene ble signert etter en felles samspillsperiode, der partene i fellesskap har optimalisert og utviklet prosjektene med tanke på kvalitet, løsninger, kostnader og utforming av boenhetene. Samarbeidet med Godhavn har vært svært godt.

Byggetrinn 6, siste byggetrinn: Bygging av 55 leiligheter i to bygg med felles underliggende parkeringskjeller.  Totalt er byggetrinn 6 på 5630 m2 BTA. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktsum om lag 93 millioner kroner ekskl. mva. Byggeperiode: Jan. 22 – sommer 2023

Byggetrinn 5: Innvendig tømmer, parkett og trapp i 20 leiligheter. Delentreprise med kontraktsum på ca. 8  millioner kroner. Byggeperiode: Nov. 20 – aug. 21

Byggetrinn 4: Oppføring av en kombinasjon av leiligheter i blokk og rekkehus. To blokker med til sammen 50 enheter (27+23) og seks enheter i felles rekke. Alle over felles p-kjeller. Totalt er byggetrinn 4 på 7188 kvadratmeter BTA. Totalentreprise med kontraktsum i overkant av 100 MNOK. Byggestart mai 2019,  overlevering oktober 2020.

Byggetrinn 3: Innvendig tømmer, parkett og trapp i 21 leiligheter. Delentreprise med kontraktsum på ca. 8  millioner kroner. Byggeperiode: Okt. 18 – juli 19

Byggetrinn 2: Oppføring av en kombinasjon av leiligheter i blokk og rekkehus. Til sammen 45 leiligheter i to blokker, samt 6 rekkehus-boliger. Totalt om lag 7000 kvadratmeter BTA. Totalentreprise på ca 104 millioner kroner. Byggeperiode: Okt. 17 – des. 18

Byggetrinn 1: Innvendig tømmer, parkett og trapp i 21 leiligheter. Delentreprise med kontraktsum på ca. 8  millioner kroner. Byggeperiode: Jan. 17 – okt. 17