Prosjekt: Trondheim Katedralskole

Prosjektdetaljer
Kunde Trøndelag Fylkeskommune
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 190 MNOK
Status Pågående
Tidsrom Jan 2022 - medio 2025
Kontakt Tom Utvik

Rehabilitering og nybygg av ærverdige Trondheim Katedralskole. 

Oppgradering av Norges eldste skole til en moderne institusjon

Trondheim Katedralskole ble stiftet i 1152 og er dermed Norges eldste skole. Nå skal skolen oppgraderes til en moderne institusjon. Prosjektet omfatter ombygging/rehabilitering og utvikling av dagens bygningsmasse samt nybygg. Samlet bruttoareal i eksisterende bygningsmasse er ca. 12 350 kvadratmeter, mens nybyggareal er estimert til mellom 3 800 og 6 400 m2 avhengig av valg av endelig løsningsforslag. Skolen skal ha et elevtall på 780 fra 2025.

Kontraktsverdien er foreløpig anslått til om lag 190 millioner kroner ekskl. mva.

Utviklingsfase med samspill

Prosjektet vil ha en utviklingsfase med samspill som løper i om lag et år – fra januar 2022 til januar 2023. I samhandling med våre partnere, utbygger Trøndelag Fylkeskommune og riks- og byantikvar skal Betonmast Trøndelag finne løsninger som ivaretar historien. Samtidig legges det til rette for et godt og sterkt forbedret læringsmiljø, til glede for alle skolens brukere.

Partene skal sammen komme frem til en målpris som vil danne grunnlag for kontrakt for gjennomføringsfasen. Prosjektet vil gjennomføres som en totalentreprise, med åpen bok og insitamenter til samspill lagt til grunn.

Godt samarbeid i anbudsfasen

Samarbeidet med rådgivende ingeniører i Rambøll, Henning Larsen arkitekter (tidligere Rambøll arkitekter), og Rolvung og Brøndsted arkitekter i anbudsfasen var godt. Alle parter har spilt på lag og bidratt med god faglig kompetanse. Blant annet er byutvikling og vern gjennom bruk vektlagt fra arkitektenes side. Det er også bærekraftig å bruke eksisterende bygningsmasse tilpasset fremtidig bruk.

– Også samarbeidet med de lokale entreprenørene Argon ElektroTung Rør og Teknisk ventilasjon har vært godt. Sammen har vi spilt hverandre gode – og funnet gode mulige løsninger i designforslaget vi har lagt til grunn i anbudsfasen.

Les mer her

Illustrasjonsbilde skolegård

 

Les også: Verdifull læring fra utslippsfri byggeplass på Trondheim Katedralskole – Betonmast