Nyheter Betonmast

Bygger Trøndelags beste betongavdeling

9. januar 2023

I 2021 besluttet Betonmast Trøndelag å bygge opp et eget betonglag. Ambisjonen var klar: Betonmast skulle ha Trøndelagsregionens beste betongavdeling.

I følge faglig leder Tor Aadahl er selskapet på god vei.

– Vi har allerede fått på plass 14 nye medarbeidere, og flere er på vei inn. Vi har signerte kontrakter per nå som gir oss tre nye fagarbeidere i januar, og i mars starter én kranfører. Det går en til to intervjuer i uka og med de henvendelsene vi får så har vi stor tro på å nå målene våre i løpet av kort tid, sier Tor.

– Blant de nyansatte er betongarbeidere, jernbindere, BAS og formenn. Vi har i dag tre lærlinger på betong, hvor to av disse har fagbrev på tømmer fra før. I november gikk to opp til fagprøve med Bestått og Meget godt bestått i betongfaget. Det er vi veldig tilfreds med. Satsing på lærlinger er noe vi jobber mye med. Med godt samarbeid med ByggOpp vil vi være en god lærebedrift, slik vi er på tømmer.

Portrett mann i verneutstyr, smil
Tor Aadahl, faglig leder i Betonmast Trøndelag

 

Menn i verneutstyr, utenførs, byggeplass, blå himmel
Baser og arbeidsleder på Ringve Pluss. Kristian Bakken, Frode Sliper og Emil Grimsmo. Foto: Tor Aadahl

Konkurransefortrinn med eget betonglag

– For oss var det en strategisk beslutning å satse på eget betonglag. Det har vært et utfordrende UE-marked for betong i Trøndelagsregionen, og med nye innskjerpende innleieregler, ser vi det som et klart konkurransefortrinn å ha betonglag i eget hus, sier daglig leder Tom Utvik i Betonmast Trøndelag.

Betonmast Trøndelag har fra før 33 egne håndverkere med fagbrev på tømmer, i tillegg til tre lærlinger. Satsing på flere fagbrev er også et strategisk valg, som gjør Betonmast Trøndelag bedre rustet når tilgangen på arbeid varierer.

Tor skryter av sine nye medarbeidere på betong;

– De er veldig flinke og produserer veldig bra. Vi er 95 prosent ferdig med betongarbeidene på Reppetoppen, 3 000 m3 betong, etterspente konstruksjoner og 300 tonn armering. På Ringve Pluss er vi godt i gang, over 2 000 m3 er støpt, noe som er cirka 1/3 av det totale volumet.

– Til tross for at flere er unge i faget har det blitt produsert veldig bra. De med lengre fartstid har tatt ansvar og delt sin kunnskap. Drive, samarbeid og veldig godt arbeidsmiljø er det som har vært de største faktorene her. Nå har vi kommet skikkelig i gang og vi er nå en attraktiv arbeidsplass hvor vi dag etter dag blir sterkere faglig på betong, avslutter Tor.

Menn i verneutstyr, utendørs, byggeplass, byggekran, blå himmel
Gjengen på Ringve Pluss. Fra venstre Emil Grimsmo, Leif Myrvold, Kristian Bakken, Vebjørn Aunet, Inge Braa, Hjalmar Jørgensen, Morten Wangberg, Alexander Dang og Frode Sliper. Foto: Tor Aadahl
Menn i verneutstyr, utendørs, byggeplass, byggekran, blå himmel
Gutta på Reppetoppen. Fra venstre Reidar Aarhaug, Trond Sneen, Emil Dullum, Tor Aadahl, Jo Andre Sagen og Adrian Berge. Foto: Betonmast

Supert arbeidsmiljø

Arbeidsleder Emil Grimsmo er kjempefornøyd med sin nye arbeidsplass;

– Det å få være med å påvirke og skape en flott arbeidsplass har vært en stor motivasjon for oss. Jeg har hele gjengen i ryggen når jeg sier at vi har fått til et supert arbeidsmiljø. Det er mye som kan trekkes fram, men det som har vært hovedprinsippene for å lykkes er de riktige holdningene. Godt humør, god moral og innstilling, og viljen til et godt samarbeid. Her har ledelsen også vist seg fram som en virkelig god tilrettelegger og pådriver for at vi skal trives og få en god produksjon, sier Emil.

11 kolleger rundt lunsjbord på brakka, smil
Fellesmøte før oppstart av betongarbeidene på Ringve Pluss. Blid gjeng som har fått lunsj fra kokken Frode. Fra venstre Adrian Paulsen Berge, Vebjørn Aunet, Ole Johnny Fossen, Leif Myrvold, Reidar Aarhaug, Aleksander Dang, Inge Morten Braa, Emil Dullum, Kristian Bakken, Emil Grimsmo og Frode Sliper. Foto: Tor Aadahl
Menn i verneutstyr, utenførs, armerings, betongstøp, byggeplass, grå himmel
Dekkestøp på prosjekt Reppetoppen. Fra venstre Inge Morten Braa, Emil Dullum og Reidar Aarhaug. Foto: Karianne Børresen Moksnes