Nyheter Betonmast Trøndelag

Betonmast utvikler og bygger produksjonsanlegg for Infinitum i Trondheim

19. august 2020

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt for utvikling og bygging av et nytt produksjonsanlegg for Infinitum i Trøndelag. Kontrakten er en samspillsentreprise med en ramme på om lag 60 millioner kroner ekskl. mva.

Betonmast jobber nå sammen med kunden for å finne en egnet tomt i Trondheimsregionen for å prosjektere og utvikle anlegget. Det nye anlegget vil være en stor investering i både framtid og miljø. Anlegget vil være dimensjonert for å kunne ta imot gjenvinningsflasker og bokser også i økende grad i framtiden

– Vi ser frem til et konstruktivt samarbeid med Infinitum om å finne gode løsninger for prosjektet, sier Tom Utvik, daglig leder i Betonmast Trøndelag.

– Betonmast har tidligere oppført tilsvarende anlegg for Infinitum på Romerike og vi er selvsagt svært fornøyde og stolte av at Infinitum gir oss tillit til å bygge et anlegg også her i Trondheim, sier Tom Utvik.

Arbeidet med tomtekjøp og utvikling er allerede i gang og det planlegges oppstart bygging i løpet av første kvartal 2021.

Passer inn i Betonmasts miljøstrategi

Infinitum drifter pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke. De jobber for høyest mulig innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer. Målet er effektiv og miljøvennlig drift, og ambisjonen er å samle inn og resirkulere alle flasker og bokser i pantesystemet. Navnet er inspirert av det uendelige antall ganger man kan resirkulere flasker og bokser i pantesystemet. Infinitum eies av dagligvarehandelen og drikkevareprodusentene.

– Betonmast fokuserer på bærekraft, og vi har satt oss høye mål i vår miljøstrategi, sier Utvik. Infinitums arbeid er helt i tråd med vårt mål om å redusere ressursbruken, og det er derfor ekstra hyggelig å bygge noe som bidrar til miljøvennlig utnyttelse av verdifulle ressurser, avslutter Utvik.