Betonmast skal utvikle og bygge flytende hotell


Betonmast bygger Posten og Brings logistikksenter i Vestfold


Heimdal Bolig og Betonmast har inngått stor kontrakt


Ørland Sparebank Arena kontrakt til Betonmast Røsand