Betonmast bygger Posten og Brings logistikksenter i Vestfold


Heimdal Bolig og Betonmast har inngått stor kontrakt


Betonmast skal bygge ny barnehage for Kristiansund kommune


Ørland Sparebank Arena kontrakt til Betonmast Røsand


Betonmast bygger for Ferd Eiendom