Nyheter Betonmast Innlandet

Betonmast bygger ut Hoberg skole – byggetrinn 1 for Stange kommune

14. oktober 2019

Betonmast har vunnet oppdraget om å bygge ut og oppgradere Hoberg Skole, byggetrinn 1 for Stange kommune. Kontrakten er en totalentreprise, og kontraktsummen er på 83 MNOK.

Oppdraget omfatter riving av deler av eksisterende skole og gymsal med garderober, og oppføring av nytt tilbygg. Tilbygget skal inneholde undervisningsrom, grupperom, musikkrom, skolekjøkken, ny administrasjonsdel, vestibyle/kantine og ny dobbel gymsal med garderober samt tekniske rom. Totalt blir tilbygget på ca. 3000 m2 fordelt på to etasjer.

– Det er alltid gledelig å kunne bidra til gode og funksjonelle skolebygg, sier Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet. Vi har hatt et konstruktivt og godt samarbeid med Stange kommune, og ser frem til å bygge et godt bygg for skolens elever.

Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet
Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet

 

Rivearbeider ble påbegynt i sommeren 2019, og byggingen er nå godt i gang. Det nye skolebygget skal stå ferdig i desember 2020.