Nyheter Konsern

Gjør endringer i konsernledelsen

22. januar 2020

Betonmast foretar endringer i konsernledelsen. Målet er å komme enda tettere på prosjektene, og å understøtte konsernets to hovedmål: Trygt Hjem og bedret lønnsomhet.

Den nye konsernledelsen vil, i tillegg til administrerende direktør Jørgen Evensen, bestå av økonomidirektør Karianne Børresen Moksnes, Peter Sandrup, Mattias Gustafson, Stein Erik Pedersen (ny) og Ole-Bjørn Bakke (ny).

– Vi spisser ledergruppen i Betonmast med mål om å komme enda tettere på prosjektene våre og der verdiskapningen finner sted. Stein Erik og Ole-Bjørn har lang fartstid som ledere av to av våre største og mest lønnsomme selskaper, og vil tilføre verdifull operativ erfaring og kompetanse til konsernledelsen, sier administrerende direktør Jørgen Evensen.

Stein Erik Pedersen kommer fra stillingen som daglig leder i Betonmast Romerike, mens Ole-Bjørn Bakke er daglig leder i Betonmast Oslo. Bakke vil fortsette i rollen som daglig leder i tillegg til å sitte i konsernledelsen. Mattias Gustafson er VD for Betonmast Sverige i tillegg til å sitte i konsernledelsen.

Fire nye daglig ledere

Betonmast omfatter i dag 17 selskaper lokalisert i de største markedene i Norge og Sverige. Samtidig med endringene i konsernledelsen, foretar selskapet interne omrokkeringer i fire av selskapene.

Teknisk sjef Svein Rennan i Betonmast Romerike overtar rollen som daglig leder etter Stein Erik Pedersen, som trer inn i konsernledelsen 1. februar. Rennan, som har vært i Betonmast i 10 år, tiltrer sin nye stilling 1. februar.

Frode Antonsen overtar som daglig leder av Betonmast Telemark. Antonsen har nå flyttet hjem til Risør og har fra tidligere lang fartstid som leder av entreprenørvirksomhet i Telemark.

Frode Antonsen kommer fra stillingen som daglig leder av Betonmast Boligbygg. Han tiltrer sin nye stilling 15. februar. Dagens leder av Betonmast Telemark, Per-Erik Skoglund, går over i stillingen som teknisk sjef.

Svend-Harald Maalen overtar som daglig leder av Betonmast Boligbygg etter Frode Antonsen. Maalen er i dag konserndirektør med ansvar for en rekke selskaper, deriblant Betonmast Boligbygg, og kjenner dermed virksomheten svært godt. Svend-Harald Maalen tiltrer sin nye stilling 15. februar.

Magnus Attemalm blir ny daglig leder for Betonmast Göteborg. Attemalm var med å starte opp Betonmast Göteborg i 2014, og kommer fra stillingen som prosjektsjef på Kungsbacka badhus og Volvo Penta. Magnus Attemalm tiltrer sin nye stilling 1. februar. Han overtar rollen etter Mattias Gustafson, som vil fokusere sitt arbeid på å lede den svenske virksomheten, i tillegg til å sitte i konsernledelsen.

– Vi justerer litt på laget for å best mulig utnytte vår samlede kompetanse, sier Evensen.