Nyheter Betonmast Sverige

Bygger om eldresenter i Eskilstuna

29. januar 2020

Betonmast har signert avtale med Eskilstuna Kommunfastigheter for om- og påbygging av eldresenteret Spångagården i Eskilstuna i Sverige. Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på om lag 115 millioner svenske kroner ekskl. mva.

Tilbygget omfatter 20 boenheter, kjøkken og fellesarealer med et samlet BTA på cirka 7.600 kvadratmeter. Prosjektet skal bedre både bostandarden og arbeidsmiljøet på eldresenteret. Deler av eldresenteret skal være i drift i byggetiden. Beregnet innflytting er sommeren 2022.

– Det er en morsom utfordring å ta vare på og bygge om en allerede eksisterende eiendom, uttaler Marcus Garheden, VD för Betonmast Mälardalen. – Dette er vårt første prosjekt i Eskilstuna, og vi ser fram til å skape en holdbar løsning som passer nåtidens krav sammen med Eskilstuna kommune, avslutter han.