Nyheter Betonmast

Vi arrangerer HMS-fokusuke med 300 samlinger

16. september 2019

Fra 16.-20. september arrangerer Betonmast fokusuke med HMS som tema. I løpet av uken skal det gjennomføres over 60 hovedarrangementer og 300 mindre samlinger rundt om på alle selskapets byggeplasser i Norge og Sverige.

– Med involvering av 1.000 medarbeidere, samt opp mot 4.000 medarbeidere hos underentreprenører og samarbeidspartnere, skal vi i år fokusere spesielt på temaet arbeid i høyden. Samtidig skal vi forsterke kjennskapen til og bruken av barrieretankegangen og praktiske verktøy for risikostyring som vi innførte sist vi avholdt fokusuke. Alle får blant annet utdelt et sikkerhetskort med fire enkle spørsmål som inngår i en sikkerhetssamtale som skal identifisere farer og kunne redusere risikoen i konkrete arbeidssituasjoner. Sikkerhetssamtalen er det enkleste nivået for risikovurdering som gjøres ute i våre prosjekter, sier Kristine Mølmshaug, HMS-leder i Betonmast og prosjektleder for fokusuka.

– Alle får blant annet utdelt et sikkerhetskort med fire enkle spørsmål som inngår i en sikkerhetssamtale for å identifisere farer og kunne redusere risikoen i konkrete arbeidssituasjoner. Sikkerhetssamtalen er det enkleste nivået for risikovurdering som gjøres ute i våre prosjekter, sier Kristine Mølmshaug, HMS-leder i Betonmast.

 

Det jobbes aktivt med HMS, og spesielt sikkerhet i alle deler av Betonmast.

– Resultatene av risikostyring og god sikkerhetstilstand, er at vi reduserer både de akutte skadene og de langsiktige helseplagene, sier Mølmshaug. – Fokusuka er et viktig bidrag inn i dette arbeidet, der vi i løpet av en uke hever kompetansen til samtlige medarbeidere innenfor et utvalgt fokusområde.

Bruker rapportering til læring

Etter at Betonmast for noen år siden innførte et system for elektronisk rapportering av uønskede hendelser, har selskapet opplevd en dobling i antall rapporterte RUHer.

– Vi bruker rapporteringen til læring og prioriteringer, slik at vi hele tiden kan forbedre oss og at de som bidrar med å rapportere inn hendelser ser at systemet fungerer, sier Mølmshaug. – Statistikk fra vår egen rapportering av uønskede hendelser viser at vi trenger å bli bedre på arbeid i høyden, derfor har vi bevisst valgt å legge ekstra vekt på dette i år, tilføyer hun.

Betonmast samarbeider med Høyden AS for å forbedre rutiner og utførelse av arbeid i høyden generelt, og arbeid som krever bruk av personlig fallsikringsutstyr spesielt. Noe av resultatet av dette samarbeidet tas inn i årets fokusuke. – Noe av innholdet i fokusuka blir nytt for mange, og noe blir oppfrisking. Vi har laget nye faktaark for å friske opp kunnskap for blant annet bruk av rullestillas og stiger, og vi har laget korte filmsnutter som skal benyttes til å visualisere god og dårlig sikkerhetstilstand innen temaene fall fra høyde, løfteoperasjoner og fallende gjenstander. Filmene er uten tale og laget for å formidle budskapet uavhengig av språk, avslutter Mølmshaug.

TRYGT HJEM

Administrerende direktør Jørgen Evensen ser frem til fokusuka.

– I Betonmast er målet at alle skal komme TRYGT HJEM fra jobb hver eneste dag. For å nå dette målet kreves det at alle tar ansvar for at prosjektene planlegges, risikovurderes og gjennomføres med god sikkerhetstilstand, og ikke minst at alle bryr seg om hverandre og hvordan vi har det rundt oss. Fokusuka er ett av mange tiltak i Betonmast for å styrke sikkerhetskulturen, sier Evensen.