Nyheter Betonmast

Varierende prestasjoner i Betonmast i 2019

17. februar 2020

Betonmast fikk et resultat før skatt på 155,4 millioner kroner i 2019, ned fra 220,9 millioner kroner året før. Omsetningen gikk svakt tilbake, mens ordrereserven økte med 18 prosent til 7,2 milliarder kroner. Selskapets H-verdi var 2,7 per fjerde kvartal, en nedgang fra 3,0 i 2018. Trygt Hjem og bedret lønnsomhet er konsernets viktigste mål for 2020.

– Resultatene til Betonmast for 2019 er under vår forventning, og speiler altfor store variasjoner i selskapene. Vi har selskaper som leverer meget gode resultater, men vi har også virksomheter som sliter med lønnsomheten, sier administrerende direktør Jørgen Evensen.

Konsernets viktigste finansielle mål i 2020 er bedret lønnsomhet.

–  Vi har et godt fundament med en solid ordrebok, dyktige medarbeidere og jevnt over høy fart i selskapene, sier Evensen.

Sterk sikkerhetskultur

Betonmast rapporterte en H-verdi på 2,7 i 2019. Gjennom kompetansebygging og konkret adferd jobber konsernet kontinuerlig med å bygge en sterk sikkerhetskultur.

– Vi må passe på hverandre. Det er gjennom konkret handling i hverdagen vi bygger en sterk sikkerhetskultur. Alle som er på en Betonmast byggeplass skal komme Trygt Hjem, hver dag, sier Evensen.

Restruktureringskostnader

Etter 2 ½ års ekteskap med Hæhre & Isachsen, ble Betonmast kjøpt ut av Hæhre & Isachsen Gruppen (tidligere BetonmastHæhre) i oktober 2019. Regnskapet for fjoråret inkluderer restruktureringskostnader knyttet til skilsmissen.

– 2019 var et krevende år, men nå kan vi fokusere fullt ut på fremtiden, og det å videreutvikle Betonmast som en ledende entreprenør i Norge. I tillegg har vi ambisjoner om å fortsette vår betydelige og lønnsomme vekst i det svenske markedet, sier Evensen.

Tettere på

Som ledd i arbeidet med å løfte lønnsomheten, foretok Betonmast nylig endringer i konsernledelsen. Den nye konsernledelsen består, i tillegg til administrerende direktør Jørgen Evensen, av Karianne Børresen Moksnes, Peter Sandrup, Mattias Gustafson, Stein Erik Pedersen (ny) og Ole-Bjørn Bakke (ny).

– Vi spisser ledergruppen i Betonmast med mål om å komme enda tettere på prosjektene våre og der verdiskapningen finner sted. Stein Erik og Ole-Bjørn har lang fartstid som ledere av to av våre største og mest lønnsomme selskaper, og vil tilføre verdifull operativ erfaring og kompetanse til konsernledelsen, sier Evensen.

Mange milepæler i 2019

Blant milepælene til Betonmast i Norge i 2019 var ferdigstillelsen og overleveringen av prosjektene Clarion Hotel The Hub, samt Skihallen SNØ. The Hub er Norges største konferansehotell, mens Skihallen SNØ omtales som verdens råeste arena for innendørs skiopplevelser. I Sverige fortsatte veksten, og to nye selskaper ble etablert, Betonmast Stockholm og Betonmast Anläggning. Store pågående prosjekter inkluderer Kungsbacka Badhus og Lindholmens Tekniska Gymnasium.

Betonmast Eiendom hadde høy aktivitet gjennom året. Ved inngangen til 2020 bestod Betonmast-konsernet av totalt 17 operative selskaper, 12 i Norge og 5 i Sverige.

Bilde øverst: Konsernledelsen i Betonmast (fra venstre): Stein Erik Pedersen, Peter Sandrup, Karianne Børresen Moksnes, Jørgen Evensen, Mattias Gustafson og Ole-Bjørn Bakke. Foto: Betonmast