Nyheter Betonmast Telemark

Bygger leiligheter på Frednes Brygge II i Porsgrunn

11. november 2020

Betonmast Telemark har signert avtale med Porsgrunn Bolig AS om bygging av Frednes Brygge II i Porsgrunn. Avtalen er en totalentreprise, og har en verdi på om lag 210 millioner norske kroner ekskl. mva.

Totalt omfatter Frednes Brygge II 65 leiligheter fordelt på to bygg over et underliggende garasjeanlegg. Avtalen er delt i to, hvor første del er hele garasjeanlegget og den første blokken med 34 leiligheter samt prosjektering for hele prosjektet. Det er salgsforbehold på andre byggetrinn av kontrakten for bygging av de resterende 31 leilighetene. Prosjektet har solgt meget godt, og det forventes avrop av del to av kontrakten i løpet av våren neste år slik at byggingen kan pågå kontinuerlig.

– Vi er svært stolt over, og takknemlige for, at Porsgrunn Bolig gir oss tillit til å bygge også dette byggetrinnet på Frednes Brygge. Vi har bygget flere prosjekter i Porsgrunn de senere årene, og er glade for å kunne være med og sette vårt preg på utviklingen av byen. Nå ser vi frem til et fortsatt godt samarbeid med utbyggerne, sier Frode Antonsen, daglig leder i Betonmast Telemark.

Illustrasjon av boligbygg, brygge etc Illustrasjon av boligbygg, brygge etc Illustrasjon av boligbygg, brygge etc