Nyheter Betonmast Innlandet

Bygger utleieleiligheter sentralt i Gjøvik

19. november 2020

Betonmast Innlandet har signert avtale med Torm Holding AS om bygging av 19 utleieleiligheter i Skolegata 8 sentralt i Gjøvik. Avtalen er en totalentreprise.

Det skal bygges 19 utleieleiligheter samt parkeringskjeller. Størrelsen på leilighetene varierer fra 26 til 67 kvadratmeter. Totalt BRA er på om lag 1 525 kvadratmeter, og tomteutnyttelsen er på hele 99,73 %.

– Med både barnehage og skole rett i nærheten, vil vi ha høyt fokus på sikkerhet, dialog og varsling, spesielt med tanke på myke trafikanter, sier Erik Grefsrud, prosjektleder i Betonmast Innlandet. Kanskje vil vi også legge et godt grunnlag for rekrutteringen til byggebransjen her på Innlandet for kommende generasjoner.

– Byggeplassen blir nok også trangere enn vi er vant til her på Innlandet, med smale bygater, glatte og bratte bakker og liten plass til riggen. Det løser vi med god dialog med kommunen, byggherren og naboer, sier Erik optimistisk.

– Vi vil i stor grad bygge med egne håndverkere, men grunnet kort byggetid vil vi måtte satse på elementleveranser. Selvsagt tilstreber vi som alltid å benytte våre gode forbindelser til underleverandører i lokalområdet her på Innlandet. Bak Torm Holding AS står Tormod Bakke, en lokal entreprenør som det skal bli spennende å jobbe for, avslutter Erik.

Eksisterende bygninger er allerede revet, og Betonmast Innlandet er i gang med kontrahering og prosjektering. Byggestart er beregnet til starten av januar, og leilighetsprosjektet er planlagt ferdigstilt rundt nyttår 2021.

Illustrasjon av bygg i bynære omgivelser Illustrasjon av bygg i bynære omgivelser Illustrasjon av bygg i bynære omgivelser