Nyheter Betonmast

Innstilt på rehab-jobb for Boligbygg Oslo KF

11. desember 2020

Betonmast Oslo har blitt innstilt som entreprenør av Boligbygg Oslo KF for innvendig totalrehabilitering av tre boligblokker samt oppgradering av utomhusarealer på Ryen i Oslo. Totalt har avtalen en estimert verdi på 147 millioner kroner ekskl. mva.

Oppdraget inkluderer innvendig totalrehabilitering. Arbeidene omfatter komplett riving av innvendige bygningsdeler samt gjenoppbygning av leilighetene med nye overflater. Bærende innervegger og trapper beholdes i all hovedsak. Det skal etableres nye tekniske rom på tak samt ny tekking på alle tak. Boligblokkene skal forsynes med varme fra en ny brønnpark. Utvendig skal veianlegg rehabiliteres, samt at utomhusarealene skal oppgraderes som et bidrag til forbedring av bomiljø. Byggestart er estimert til mai 2021.

– Vi er meget fornøyde med at Boligbygg Oslo KF, som er en ny oppdragsgiver for Betonmast, har innstilt oss på denne rehabiliteringsjobben. Vi har god erfaring fra sammenlignbare prosjekter, og ser frem til å ta fatt på jobben, sier daglig leder Ole-Bjørn Bakke i Betonmast Oslo.