Bygger ny idrettshall på Raufoss


Byggestart for 2317 Sentrumskvartalet i Hamar


Har inngått samarbeid om 90 leiligheter for Conceptor Bolig AS på Hamar


Har signert kontrakt om bygging av nye Lillehammer brannstasjon


Bygger ut Rosenlund bydelssenter på Lillehammer


Ydalir skole og barnehage nominert til prisen for Årets Bygg 2019


Tømrerlærling i Betonmast tar deler av læretida i utlandet


Bygger storbilsenter for Volmax i Ringsaker


Betonmast Innlandet og Elverum kommune vant Anskaffelsesprisen 2019!


Betonmast bygger ut Hoberg skole – byggetrinn 1 for Stange kommune