Nyheter Betonmast Innlandet

Bygger ut Rosenlund bydelssenter på Lillehammer

24. mars 2020

Betonmast Innlandet har signert kontrakt med Rosenlund bydelssenter AS om utbygging av Rosenlund bydelssenter på Lillehammer. Prosjektet er en totalentreprise på om lag 40 millioner norske kroner ekskl. mva.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått dette prosjektet, uttaler Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet. Vi har et godt samarbeid med oppdragsgiver, og ser frem til å fortsette dette fremover.

Prosjektet skal bygges inntil eksisterende bygg. Nybygget vil bestå av butikker i to etasjer samt en kontoretasje, og oppføres med betong og stål i bærekonstruksjonen og trekledning kombinert med glass i fasaden. Prosjektet innebærer også rehabilitering av eksisterende butikker. Totalt består prosjektet av om lag 1800 m2 nybygg og 1000 m2 rehabilitering.

Eksisterende senter vil være i drift under prosjektperioden.

– Vi legger vekt på et godt samarbeid med både leietakere og handlende kunder, sier prosjektleder Roger Thorstad i Betonmast Innlandet.

– Vi har kort byggetid. De to næringsetasjene skal stå ferdig til november, inkludert rehabiliteringsareal. Utfordringen her blir at vi bygger rundt et inngangsparti med full drift av senteret. Her vil vi ha stort fokus på sikkerheten rundt handlende kunder. Noen arbeider må foregå på kvelds/helg/natt pga. støy og støv. Vi vil benytte oss av lokale UE-er så fremt disse er konkurransedyktige. Vi har gode erfaringer med våre lokale UE-er, avslutter Thorstad.

Oppstart er planlagt i starten av mars, og med 11 måneders byggetid vil prosjektet stå ferdig i februar 2021.