Ståle Kværndal overtar stafettpinnen som daglig leder i Betonmast Innlandet etter Nils Raymond Laeskogen, som fortsetter som teknisk sjef.

Kværndal har lang fartstid i selskapet, og har den siste tiden vært konstituert daglig leder i Laeskogens sykdomsfravær.

– Ståle har vært med i Betonmast helt fra oppstarten i Oslo i 2006, og har siden 2010 vært ansatt i vår virksomhet på Innlandet. Han er en kunnskapsrik og dyktig entreprenør, og har vist gode lederegenskaper, både i tiden som konstituert daglig leder og som teknisk sjef og nestleder i Betonmast Innlandet i mange år. Jeg er trygg på at Ståle vil videreutvikle den gode driften av Betonmast Innlandet som Nils Raymond har lagt til grunn, uttaler Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Leder bedriften videre

– Det er med en viss ærefrykt jeg nå formelt overtar stafettpinnen etter Nils Raymond, sier Ståle Kværndal, og fortsetter:

– Betonmast Innlandet har under Nils Raymonds ledelse utviklet seg til å bli en moderne entreprenør som bruker innovative, digitale og bærekraftige løsninger i veldrevne og spennende prosjekter. Vi utnytter fordelene ved å være en del av et sterkt konsern. Samtidig tar vi vare på vår lokale tilknytning, og selskapets historie som det velrennomerte og tradisjonsrike Toten Bygg og Anlegg, startet i 1977. De siste årene har vi utvidet vårt område, og er nå en betydelig entreprenør også på østsida av Mjøsa og i Lillehammer.

– Det blir spennende å lede selskapet fremover – med god hjelp fra våre dyktige og kompetente medarbeidere, og ikke minst med Nils Raymond på laget, avslutter Kværndal.

Stolt over hva vi har fått til

– Jeg er stolt over hva vi har fått til. Det er en attraktiv bedrift Ståle nå overtar ansvaret for. Ståle er en naturlig arvtaker, og vi har samarbeidet tett om ledelsen i mange år, sier Nils Raymond Laeskogen.

Nils Raymond Laeskogen har den siste tiden vært sykemeldt, men er nå tilbake på jobb, foreløpig 50 prosent. Planen er å være 100 prosent tilbake i løpet av høsten – i sin nye rolle som teknisk sjef i løpet av høsten.

– Det har ligget i kortene at lederansvaret før eller senere skulle gis videre. At rollebyttet skjer nå, er på grunn av min helsetilstand. Det er på tide å overlate ansvaret til friske krefter, selv om jeg på ingen måte har planer om å gi meg ennå, sier Laeskogen med glimt i øyet.

Gode utsikter

Betonmast Innlandet omsatte for 530 mnok i 2020, og ser for seg om lag tilsvarende aktivitetsnivå i inneværende år.

– Vi styrer også ut fra at også resultatet blir godt. Per i dag har vi full sysselsetting, med rundt 90 medarbeidere i sving, både funksjonærer og fagarbeidere.

Samtidig avslører Laeskogen og Kværndal at spennende kontrakter er på vei.

– Vi har allerede en robust ordrereserve, og ser at det skjer mye spennende i vårt marked i tiden fremover, sier Kværndal, og legger til:

– Det blir spennende, artig og utfordrende å lede Betonmast Innlandet videre. Jeg gleder meg!

Bilde øverst: Ståle Kværndal (til høyre) overtar stafettpinnen som daglig leder i Betonmast Innlandet, mens Nils Raymond Laeskogen (til venstre) trer inn i rollen som teknisk sjef. Med godt grunnlag og dyktige medarbeidere har Kværndal de beste forutsetninger for å lede bedriften trygt videre. Foto: Henning Raae | Toten idag