Nyheter Betonmast Innlandet

Har signert kontrakt om bygging av nye Lillehammer brannstasjon

31. mars 2020

Betonmast Innlandet har signert avtale med Lillehammer kommune om bygging av nye Lillehammer brannstasjon. Kontrakten er en samspillsentreprise på om lag 138 millioner kroner ekskl. mva.

Betonmast Innlandet vant anbudskonkurransen om prosjektering av brannstasjonen for et år siden. Etter en konstruktiv samspillsperiode har partene optimalisert prosjektet, og er nå klare for byggestart.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med oppdragsgiver i Lillehammer kommune, sier Børge Taraldsen, prosjektleder i Betonmast Innlandet. Gjennom hele perioden har vi sammen funnet løsninger som gjør at prosjektet nå kan realiseres innenfor de gitte økonomiske rammene.  At prosjektet fortsetter som et samspillsprosjekt lover godt også for prosjektgjennomføringen.

Enkel illustrasojn av et bygg i 5 etasjer med flere garasjeporter på rekke

– Jeg er imponert og stolt over den innsatsen våre medarbeidere har lagt ned for å få denne kontrakten i land. Vi er selvsagt svært fornøyd med å få landet denne kontrakten nå. Det er viktig at politikerne tør å ta beslutninger selv i disse korona-tider, og dermed sørger for å holde økonomien i gang, uttaler Jørgen Evensen, konsernsjef i Betonmast.

Fornøyd byggherre

For Lillehammer kommune er dette en gledens dag. Eiendom har sammen men brannvesenet jobbet med dette prosjektet siden 2010. En av utfordringene har vært å finne en egnet tomt, da plassering av brannstasjon er strategisk veldig viktig.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan Betonmast har løst sin oppgave som samspillsentreprenør i prosjektutviklingsfasen og vi har stor tro på at dette gode samarbeidet vil fortsette i utførelsesfasen utaler Tore Bakke Prosjektleder Eiendom, Lillehammer kommune.

Den nye brannstasjonen skal også huse feiervesenet, og blir på totalt ca 4850 kvadratmeter BRA. Målet er byggestart mai 2020, og etter planen skal den nye og velfungerende hovedbrannstasjonen for Lillehammer, Gausdal og Øyer stå ferdig innen utgangen av 2021.

Enkel illustrasojn av et bygg i 5 etasjer