Betonmast Innlandet har signert kontrakt med Vestre Toten kommune om bygging av ny idrettshall på Raufoss. Prosjektet er en totalentreprise på om lag 78 millioner norske kroner ekskl. mva.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått dette prosjektet, uttaler Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet. Å vinne jobber som går ut i 2022 er utrolig viktig når vi ser alle spådommer for utviklingen i vår bransje etter koronapåvirkningen. Vi leverte også en svært etterlengtet idrettshall til Vestre Toten kommune på Reinsvoll i høst, så det er ekstra moro å kunne få bygge en enda større hall til samme kunde nå, avslutter Laeskogen.

Prosjektet omfatter bygging av en komplett, ny idrettshall på plan 1 med tilhørende fasiliteter, inkl. blant annet aktivitetsarealer og garderober i plan U. I tillegg skal eksisterende idrettshall og garderober rehabiliteres, samt at det skal etableres en 15 meters skytebane i kjelleren under eksisterende hall. Tomten ligger på Raufoss i Vestre Toten kommune, øst for eksisterende idrettshall.

Planen er at ny hall skal tas i bruk høsten 2021 og at rehabilitering/ ombygging av eksisterende anlegg hovedsakelig skjer etter dette.