Heimdal Bolig og Betonmast har inngått stor kontrakt

Handshake etter kontraktsinngåelse. Fra venstre: Børge Aunaas, prosjektsjef Heimdal Bolig, Roar Munkhaugen, Adm. dir Heimdal Bolig og Tom Utvik, Daglig leder Betonmast Trøndelag.

Betonmast Trøndelag signerte fredag kontrakt på bygging av to nye leilighetsbygg i prosjektet Strinda Hageby for Heimdal Bolig. Kontrakten er en totalentreprise på 165 MNOK. 102 leiligheter Byggetrinn 3 omfatter bygging av 102 leiligheter, parkeringskjeller, samt areal for boder plassert i sokkeletasje. Byggetrinnet er planlagt som to salgstrinn, hvor hus F utgjør første salgstrinn og […]


Betonmast skal bygge ny barnehage for Kristiansund kommune

Handskake mellom Eskil Røsand fra Betonmast Røsand og Cathrine Lossius Sagli i Kristiansund kommune

Miljøfokus Betonmast Røsand, et selskap i Betonmast-konsernet, har signert avtale om bygging av ny barnehage. Kontrakten er en totalentreprise på 95 MNOK. Den nye barnehagen vil ha miljøfokus, og skal bygges i massivtre som hovedkonstruksjon. Betonmast Røsand vant konkurransen om kontrakten våren 2017. Da startet en vellykket utviklingsfase, der partene har jobbet sammen om å […]


Ørland Sparebank Arena kontrakt til Betonmast Røsand

Kontraktsignering ved bordet. Fra venstre: Stian Leithe, Jon Foss, Eskild Røsand, Svein Arne Strand

Betonmast Røsand har signert kontrakt med Ørland kommune om bygging av den nye idrettshallen Ørland Sparebank Arena. Kontrakten har en verdi på ca. 105 MNOK inkl. mva. Ørland Sparebank Arena Den nye idrettshallen blir på hele 7.000 m2, og vil bestå av en idrettshall med tre håndballbaner i tillegg til et sidebygg som skal ha […]


Betonmast bygger for Ferd Eiendom

Kontraktsignering for Østensjøveien 16. Signering mellom Ferd Eiendom og Betonmast Romerike.Bak fra venstre: Kristian Tenold, Prosjektleder Betonmast, Lennart Christian Olrik, Byggeleder Oslo Prosjektadministrasjon og Svein Rennan, Teknisk sjef Betonmast Romerike Foran: fra venstre: Stein Erik Pedersen, Daglig leder Betonmast Romerike og Thorbjørn Barrett Sele (Prosjektsjef Ferd Eiendom)

Samspillsentreprise Betonmast har signert kontrakt med Ferd Eiendom om bygging av Østensjøveien 16 på Bryn i Oslo. Kontrakten er en samspillsentreprise på ca. 233 MNOK. Nytt, flott og tidsriktig kontorbygg Prosjektet omfatter rivning av det eksisterende bygget på tomten, detaljprosjektering og bygging av et nytt, flott og tidsriktig kontorbygg på 12.000 m2. I tillegg til […]


OBOS og store norske fond inn på eiersiden i Betonmast

Portrettfoto av Jørgen Evensen med bygninger i bakgrunnen

Betonmast har vedtatt å gjennomføre en rettet emisjon som tilfører selskapet 600 MNOK i ny kapital. Inn på eiersiden kommer OBOS og noen av Norges største aksjefond. – Jeg er svært tilfreds med den store interessen fra investormarkedet. Med en styrket balanse og en ytterligere forsterket aksjonærbase står vi godt rustet til å fortsette den sterke […]