Nyheter Betonmast Romerike

Har signert partneringavtale om Norges største barneskole

14. mars 2019

Betonmast Romerike har signert avtale med Lørenskog kommune om utvikling av Nye Fjellhamar skole. Skolen blir en av Norges største barneskoler. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med partnering, i en modell som har samspill som samarbeidsform.

Modellen karakteriseres ved at leverandørorganisasjonen, det vil si totalentreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt, tekniske rådgivere, og tekniske entreprenører bringes tidlig inn i prosjektet fra start forprosjekt.

Utnytter alle parters erfaring og kompetanse

Sammen med oppdragsgiver skal leverandørorganisasjonen være med på å utvikle prosjektet slik at alle parters erfaring og kompetanse tilflyter prosjektet på et tidligst mulig stadium, slik at prosjektet reelt kan påvirkes i størst mulig grad.

Leverandørorganisasjonen for prosjektet på Nye Fjellhamar skole består av:

  • Totalentreprenør: Betonmast Romerike
  • Arkitekt: Arkitektkontoret GASA
  • Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo
  • Rådgivende ingeniør: Norconsult
  • Elektroentreprenør: Lys og Varme
  • Ventilasjonsentreprenør: Bjerke Ventilasjon
  • Rørentreprenør: Askim & Mysen

Skole, flerbrukshaller og svømmeanlegg

Partene skal utvikle og oppføre Nye Fjellhamar skole som omfatter en 6-parallell, 1-7 trinn barneskole for ca 1200 elever. Skolen blir med dette Norges største barneskole.

I tillegg til skole omfatter prosjektet to flerbrukshaller, svømmeanlegg for konkurranse og opplæring, samt undergang under jernbanen.

Videre prosess

Avtalen som er inngått nå er en Partneringavtale del I og omfatter utarbeidelse av forprosjekt med målpris.

Så fremt prosjektet oppnår politisk godkjennelse av forprosjekt skal det inngås Partneringavtale del II, som omfatter detaljprosjektering og gjennomføring, som etter planen vil starte opp rett på nyåret 2020.

I rådmannens budsjettforslag for 2019 har prosjektet på Nye Fjellhamar skole en kostnadsramme på drøyt 1,1 milliarder kroner.

Vektlegger tett samarbeid

– Vi er meget glade og stolte av å ha vunnet nok en samspillskontrakt, og ser frem til å ta fatt på denne særdeles spennende oppgaven sammen med våre samarbeidspartnere og Lørenskog kommune, sier Svein Rennan, teknisk sjef i Betonmast Romerike. Vi vektlegger et tett samarbeid mellom kunden og leverandøren både i utviklingsfasen og i gjennomføringen av prosjekter. Vi gleder oss til å lage en flott skole, flerbrukshall og svømmehall – til det beste for alle som bor i området, avslutter Rennan.

– Vi mener at samarbeid og samspill kommer alle parter til gode og gir best mulig sluttresultat, både med tanke på løsninger, funksjonalitet og økonomi, avslutter Stein Erik Pedersen, daglig leder i Betonmast Romerike.

Fornøyd oppdragsgiver

Lørenskog kommune ser veldig fram til å starte arbeidet med å utvikle Ny Fjellhamar skole sammen med Betonmast.
Skolen blir en sentral brikke i utviklingen av nye Fjellhamar. Den vil vitalisere området og gi nærmiljøet nye muligheter for ulik aktivitet. Ikke bare i de to flerbrukshallene og svømmehallen, men også skolebygget og tilhørende uteområder – som vil være tilgjengelig også etter skoletid, sier kommunikasjonssjef i Lørenskog kommune, Bettina Thorvik.

– For kommunen er det viktig å ha en prosess som legger til rette for god dialog også med brukere av skolen og nærmiljøet på Fjellhamar. Skolen vil bli en av Norges største barneskoler og for å gi gode læringsmiljø, vil vi legge vekt på å bygge en skole som oppleves trygg og nære selv om den er stor, avslutter Thorvik.

Forprosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2019. Planlagt byggestart er 2020 og byggene skal stå ferdig ved årsskiftet 2022/2023.

Bilde øverst: Stein Erik Pedersen, daglig leder i Betonmast Romerike og Steen Blach Sørensen, prosjektleder i Lørenskog kommune, ser fram til et godt samarbeid til det beste for prosjektet og brukerne.