Betonmast Eiendom

Betonmast Eiendom utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter hovedsakelig innenfor bolig- og næringsbygg i sentrale områder. 

I tillegg besitter selskapet flere utviklingseiendommer. Betonmast gjennomfører både egne prosjekter og prosjekter i partnerskap med eksterne samarbeidspartnere.

Betonmast-konsernet vokser, og er i dag representert i store deler av Norge. Strategien til Betonmast er å vokse i takt med konsernet ut i landet.


Lokalkunnskap

Lokalkunnskap er avgjørende i eiendomsutvikling. Gjennom medarbeiderne i de lokale selskapene i konsernet innehar vi allerede mye kunnskap. I tillegg knytter vi stadig til oss nye samarbeidspartnere med verdifull lokalkunnskap for å styrke vår posisjon ytterligere.

 

Les mer om noen av våre prosjekter:

Veum Hageby nærmer seg realisering | veumhageby.no

2317 Sentrumskvartalet, Hamar

Betonmast, Utstillingsplassen Eiendom og OBOS samarbeider på Hamar

Betonmast og Opsahl Bolig bygger Gartnerboligen på Skullerud


Kontaktinformasjon

Betonmast Eiendom

Besøksadresse

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

Postadresse

Postboks 9416 Grønland
0135 Oslo

Telefon: +47 22 17 54 80

E-post: eiendom@betonmast.no

Org.nr.: 912 797 120

Fakturainformasjon


Betonmast Eiendom

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

+47 22 17 54 80