I mai brakte det løs på prosjektet Veum Hageby da Betonmast Eiendom lånte ut de tomme lokalene for øvelser til Beredskapstroppen.

Beboere rundt Veum Hageby stusset nok litt da tungt bevæpnet politi inntok eiendommen. Men i det gamle sykehusbygget simulerte nemlig Beredskapstroppen, lokalt politi og helsepersonell en større terrorøvelse.

Det begynte i det små, med to truende personer, og lokalt politi ble tilkalt. Deretter ble det brukt våpen, og snart meldtes det om et potensielt terroroppdrag. Beredskapstroppen i Oslo hastet inn i bilene sine og et helikopter ble satt i bevegelse.

REALISTISK: Realistiske øvelser i omgivelser som ikke er kjent, er med på å gi Norge god beredskap.

 

Andreas Meier i Beredskapstroppen forteller Estate Nyheter at det å få trene i tomme lokaler er helt avgjørende.

– Det er av helt avgjørende betydning å få trent i bygninger som er ukjent for oss. Det å ha tilgang på forskjellige typer lokaler og realistiske miljøer, er veldig viktig, sier Meier.

Utviklingsdirektør Kathrine Nyhus i Betonmast Eiendom.

 

Utviklingsdirektør Kathrine Nyhus i Betonmast Eiendom mener det er svært viktig at eiendomsbransjen stiller opp med bygg som kan gi god og verdifull trening på beredskap.

– Vi forstår godt at de har behov for å trene. Lokaler som det gamle sykehusbygget i Veum Hageby er meget godt egnet til deres formål, sier Nyhus.

– Det er svært imponerende å se hvor samkjørte de er under slike øvelser. Nasjonale Beredskapsressurser med Beredskapstroppen, Bombegruppa, Krise- og gisselforhandlere og Helikoptertjenesten, samt Øst politidistrikt. Vi er så heldige at vi har fått deltatt på to av øvelsene, både som observatører men også som markører (gisler). Da fikk vi kjenne på kroppen hvor spent og intenst det er å stå midt oppe i slike situasjoner. Veldig lærerikt og nyttig. Ikke minst har vi lært mye om hvor viktig tydelig kommunikasjon er når det oppstår krisesituasjoner, fortsetter hun.

Oppfordrer flere eiendomsselskaper til det samme

Nå ønsker Betonmast Eiendom å utvide samarbeidet ved å gi tilgang til en rekke eiendommer slik at Beredskapstroppen i Oslo og lokalt politi får gjennomføre øvelser i bygg som likevel skal rives eller rehabiliteres.

Les hele saken på Estate Nyheter

– Vi oppfordrer alle som besitter større eiendommer som enten skal igjennom en ombygging eller rivning, til å ta kontakt med Beredskapstroppen så tidlig som mulig for å gjøre det vi har gjort blant annet på Veum Hageby. Det å få øve variert på ulik geografisk plassering i bygg i alle varianter og med ulik kontekstuell sammenheng, er samfunnsviktig og vil gi Beredskapstroppen lag på lag med nyttig kompetanse og erfaring, sier Nyhus.

Verdifull læring for Betonmast

Bjarne Brendstuen er direktør kvalitet og HMS i Betonmast og mener konsernet har flere ting å lære av øvelsen i de gamle sykehusbygningene.

– Det er i hovedsak tre punkter jeg noterte meg som vi kan lære av i Betonmast når det gjelder krisehåndtering:

  • Vi må øve på å bli sikrere i den rollen den enkelte skal ha ved en krisesituasjon.
  • Vi har planer med rollefordeling når noe skjer på våre prosjekter, men vi øver for lite, og det kan derfor bli usikkerhet i den rollen man skal ha når krisen oppstår. Konklusjon: vi må øve mer!
  • Vi må benytte det som kalles Closed-loop-kommunikasjon. Closed-loop-kommunikasjon er en kommunikasjonsteknikk som brukes for å unngå misforståelser. Når avsenderen gir en melding, gjentar mottakeren dette tilbake. Avsenderen bekrefter deretter meldingen. Det var tydelig at både politi og redningsetat var drillet på dette. Her tror jeg vi kan ta inn dette som et punkt i våre rutiner for krisehåndtering. Misforståelser og dårlig kommunikasjon kan få svært alvorlige konsekvenser ved en krise. Jeg tar med meg dette inn som et forbedringspotensiale hos oss, oppsummerer Brendstuen.
Mann, verneutstyr, byggeplass
MYE Å LÆRE: Bjarne Brendstuen, direktør for kvalitet og HMS i Betonmast, mener eiendomsbesittere og entreprenører har mye å lære av slike øvelser som på Veum sykehus.
Han vil derfor anbefale alle som eier egnede eiendommer, både eiendomsbesittere og entreprenører, å stille sine eiendommer til disposisjon for Politi og Beredskapstroppen.

 

– Her er det mye å lære og vi kan lære av de beste, avslutter Brendstuen.