Betonmast vant anbudskonkurransen om ny brannstasjon for Lillehammer, Gausdal og Øyer

Foto av tre menn som sitter ved et bord

Kontrakten er en samspillsentreprise, og gjelder i første omgang prosjektering, med hensikt på å signere kontrakt om bygging. Oppdragsgiver er Lillehammer kommune. Betonmast Innlandet vant anbudet i sterk konkurranse med flere større entreprenører. – Etter evaluering framsto tilbudet fra Betonmast Innlandet som det beste, sier prosjektleder Ingar Afseth i Lillehammer kommune. – Vi er veldig […]


Bygger resirkuleringsanlegg for Infinitum

To menn som står utendørs over en haug flasker og tar hverandre i hendene

Betonmast skal bygge et resirkuleringsanlegg for Infinitum på Heia i Fet kommune. Anlegget skal resirkulere 20 000 tonn plastflasker, som i dag sendes ut av landet for resirkulering. Kontrakten er en totalentreprise. Infinitum driver panteordningen i Norge. På Heia i Fet kommune sorterer og bearbeider selskapet årlig over én milliard plastflasker og bokser som kommer inn gjennom […]


Bygger nytt verksted for tunge kjøretøy i Trondheim

Illustrajson av verkstedbygg

Betonmast Trøndelag signerte nylig kontrakt på bygging av nytt verkstedanlegg for Team Verksted AS på Sandmoen sør for Trondheim. Anlegget omfatter et verkstedbygg for service og reparasjoner av lastebiler, varebiler, hengere og busser, samt et topp moderne skade-/og lakkverksted. Kontrakten er en totalentreprise på om lag 64 millioner kroner. Byggherre er Sandmoen Næringsbygg AS, ved […]


Bygger for Nardo bil i Molde

Illustrasjon av bygg med store hvite vegger

Betonmast Røsand skal bygge ny bilforretning for Nardo bil i Molde. Etter en konstruktiv utviklingsfase er totalentreprisen nå signert. Kontrakten har en verdi på ca 47 millioner kroner. Optimalisert prosjekt Betonmast Røsand vant konkurransen om prosjektet høsten 2018. Partene startet da en utviklingsfase der prosjektet er knadd og optimalisert med hensyn på kostnad og estetikk. […]


Betonmast bygger nye Holmlia Senter for OBOS

Illustrasjon av lyst bygg med torg med folk foran

Etter en konstruktiv samspillsfase har Betonmast og OBOS Forretningsbygg nå signert kontrakt om bygging av nye Holmlia Senter. Prosjektet vil fornye og forskjønne området og bidra til at Holmlia senter blir et levende samlingspunkt for bydelen. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Very good, og gjennomføres som en fossilfri byggeplass. Kontrakten er en totalentreprise, med en […]


Har signert partneringavtale om Norges største barneskole

Foto av to menn som tar hverandre i hendene ute foran Lørenskog Rådhus

Betonmast Romerike har signert avtale med Lørenskog kommune om utvikling av Nye Fjellhamar skole. Skolen blir en av Norges største barneskoler. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise med partnering, i en modell som har samspill som samarbeidsform. Modellen karakteriseres ved at leverandørorganisasjonen, det vil si totalentreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt, tekniske rådgivere, og tekniske entreprenører bringes tidlig […]


Bygger Heradsbygda omsorgssenter for Ringerike kommune

Illustrasjon av Heradsbygda omsorgssenter

Betonmast Ringerike har signert avtale med Ringerike kommune om bygging av et nytt omsorgssenter på Hønefoss. Bygget skal bygges som passivhus, og klassifiseres som BREEAM NOR nivå Good. Store deler av bygget oppføres i massivtre. Prosjektet er en totalentreprise, og kontraktssummen er på 238 millioner kroner ekskl. mva. Omsorgssenteret vil få 64 døgnbemannede omsorgsboliger, dagaktivitetssenter […]


Betonmast bygger ut Moer Sykehjem for Ås kommune

ILlustrasjon av toetasjers bygg i grønne omgivelser

Betonmast Østfold  bygger 40 nye beboerrom ved Moer Sykehjem for Ås kommune. Bygget skal tilfredsstille kravene til BREEAM Very Good. Kontrakten er en totalentreprise med en kontraktssum på 173 millioner kroner ekskl. mva. I tillegg til nybygg av de 40 beboerrommene, skal ny hovedinngang etableres og nødvendige ombygginger av eksisterende bygg utføres. – Vi er […]


Bygger leiligheter og næringslokaler på Hafjell

Illustrasjon av leilighetsbygg Gaiastova

Betonmast Innlandet har signert kontrakt om oppføring av ti leiligheter samt næringslokaler for Gaiastova AS på Hafjell. Oppdraget er en totalentreprise på om lag 38 millioner kroner. Prosjektet omfatter oppføring av totalt 10 utleieleiligheter over to etasjer, med næringslokaler for sport- og matforretning i første etasje, totalt 1350 m2 BTA. – Vi setter pris på […]


Lars Prangerød overtar som daglig leder i Betonmast Østfold

Foto av to menn som smiler

Det er gode tider for Betonmast Østfold. Selskapet har den siste tiden vunnet mange store oppdrag, og opplever en rekordhøy ordrereserve. Samtidig er tidligere daglig leder Jon Harald Kristiansen hanket inn som leder av Betonmasts sentrale utviklingsavdeling. Lars Prangerød har overtatt som ny daglig leder i Betonmast Østfold.  Han har lang fartstid fra selskapet. Det […]