Nyheter Betonmast Røsand

Betonmast bygger avlastningsboliger for Kristiansund kommune

21. april 2021

Betonmast Røsand skal bygge Sommerro avlastningsboliger for barn og unge med nedsatt funksjonsevne for Kristiansund kommune. Prosjektet er en totalentreprise med en kontraktsverdi på om lag 68,5 millioner kroner ekskl. mva.

Bygget vil bestå av 8 avlastningsplasser og 2 barneboliger. I tillegg kommer en kriseavlastningsdel, egne rom for dagavlastning og administrasjonsfløy med kontorer, møterom, ansatt-garderober, varelager etc.

Bygget har høy grad av tekniske tilpasninger til hjelp i hverdagen for beboere og personell, og er på grunn av tiltenkt bruk også utformet for å tåle større belastninger på overflater. Prosjektet får også et flott uteområde med hage og lekeområder til bruk for brukere og besøkende, fint beliggende på Sommerro, Dale utenfor Kristiansund.

Prosjektet har vært utviklet over tid og har blitt et flott prosjekt som nå er klar til fysisk oppstart. Betonmast Røsand vant konkurransen om prosjektet i februar 2021.

– Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier Eskild Røsand, daglig leder i Betonmast Røsand. Vi har et langt og godt samarbeid med Kristiansund kommune gjennom flere større prosjekter, sist Rokilde omsorg- og velferdssenter og Nordlandet barnehage. Vi ser virkelig frem til det videre arbeidet med prosjektet og gleder oss til å fortsette samarbeidet med Kristiansund kommune og øvrige rådgivere i prosjektet, avslutter Røsand.

Illustrasjon av bygg
Prosjektet får også et flott uteområde med hage og lekeområder til bruk for brukere og besøkende. Illustrasjon: Olset AS

Illustrasjonsbilde av bygg
Sommerro avlastningsboliger får 8 avlastningsplasser og 2 barneboliger, samt en kriseavlastningsdel, egne rom for dagavlastning og administrasjonsfløy med kontorer, møterom, ansatt-garderober etc. Illustrasjon: Olset AS