Nyheter Betonmast Romerike

Betonmast bygger for Infinitum i Nordland

27. april 2021

Betonmast Romerike har signert avtale med Infinitum om prosjektering og bygging av et nytt produksjonsanlegg for Infinitum i Bjerkvik utenfor Narvik. Prosjektet er en samspillsentreprise med budsjettsum om lag 47 millioner norske kroner ekskl. mva.

Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av et nytt produksjonsanlegg for innsamling av resirkulerbar emballasje for drikkevarer. Totalt areal er på om lag 1 700 m2.

Infinitum driver panteordningen i Norge. Det nye anlegget vil bli dimensjonert for å kunne ta imot gjenvinningsflasker og bokser også i økende grad i framtiden, og er dermed en investering i både framtid og miljø.

– Betonmast Romerike har et godt forhold til Infinitum, etter å ha bygget både et resirkuleringsanlegg i 2020 og et sorteringsanlegg tilbake i 2013 for Infinitum her på Romerike. Vårt søsterselskap Betonmast Trøndelag har også et tilsvarende prosjekt for Infinitum i Trøndelag, sier Svein Rennan, daglig leder i Betonmast Romerike.

– Fordelene med å bygge flere prosjekter for samme kunde, er at vi kjenner behovene og vet hvilke løsninger som fungerer, samtidig som vi vet at kjemien er der. Vi setter pris på tilliten Infinitum viser oss ved å ønske å samarbeide med oss også på dette prosjektet, og føler oss sikre på at også prosjektet i Narvik vil bli vellykket for alle parter.

Illustrasjon av produksjonsbygg
Betonmast bygger ytterligere et anlegg for Infinitum, denne gang i Narvik. Illustrasjon: Kvadrat arkitekter

Effektiv prosess

Med bakgrunn i det gode samarbeidet, har Betonmast Romerike i en periode jobbet sammen med oppdragsgiver for å finne en passende tomt for produksjonsanlegget i Narvik. Prosessen har vært effektiv, og planlegging og prosjektering av prosjektet er nå godt i gang. Betonmast Romerike vil i prosjektperioden ha nødvendig personell stasjonert i området.

– Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet, sier Kjell Olav A. Maldum, administrerende direktør i Infinitum. Vi erfarer at alle Betonmasts representanter jobber effektivt og målrettet i prosjektene.

Effektiv og miljøvennlig drift

Infinitum og Betonmast Romerike har et felles mål om å bygge et anlegg med effektiv og miljøvennlig drift.

– Betonmast fokuserer på bærekraft, og vi har satt oss høye mål i vår miljøstrategi, sier Rennan. Infinitums arbeid er helt i tråd med vårt mål om å redusere ressursbruken. Det er derfor ekstra hyggelig å bygge noe som bidrar til miljøvennlig utnyttelse av verdifulle ressurser, også i andre deler av landet.

– Nå ser vi fram til et konstruktivt samarbeid med Infinitum om å finne gode løsninger også for prosjektet i Bjerkvik, avslutter Rennan.

Samspillsperioden er i gang, og planlagt byggestart er i august 2021.

Bilde øverst. Svein Rennan, daglig leder i Betonmast Romerike. Foto: Romerikes Blad/Amedia/ Bjørn Frostad.