Nyheter Betonmast Østfold

Bygger skole på Ås

26. mars 2021

Betonmast Østfold er innstilt av Ås kommune for bygging av Åsgård skole på Ås. Kontrakten er en totalentreprise med en forventet verdi på om lag 330 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektet omfatter nybygg av en skole for 784 elever og flerbrukshall, samt parkeringskjeller, totalt 15 200 kvadratmeter. Skolen skal bygges med utstrakt bruk av tre og med passivhusstandard.

– Det er klart vi er stolte over å ha vunnet denne kontrakten. Vi har bygget flere skoler tidligere, men dette er Betonmast Østfolds hittil største kontrakt, sier Lars Prangerød, daglig leder i Betonmast Østfold.

– Våre medarbeidere har lagt mye ressurser i å regne på denne jobben, og vi føler oss trygge på at vi vil levere et godt prosjekt til Ås kommune innenfor de rammene som er lagt. Med god kjennskap til byggherren fra tidligere oppdrag, er vi sikre på at vi sammen skal få til et flott prosjekt, som kommer alle parter til gode, avslutter Prangerød.

– Vi har god erfaring med Betonmast Østfold gjennom prosjektet på Moer Sykehjem. Nå gleder vi oss til å fortsette det gode samarbeidet gjennom byggingen av Åsgård skole, uttaler Jostein Ådalen, prosjektsjef i Ås kommune. – Jeg er også svært glad for at vi nå får realisert en 4-parallell skole i Ås sentrum, tilføyer Ådalen.

– Betonmast har lang erfaring med skolebygg, så denne jobben passer oss godt. Jeg er stolt av våre medarbeidere i Betonmast Østfold, som nok en gang har levert et godt tilbud. Dette bekrefter at vi er svært konkurransedyktige i markedet, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.

Oppstart riving av eksisterende skole er forventet i juni, og med to års byggetid kan barna ta det nye skolebygget i bruk til skolestart i august 2023.

Illustrasjon av skolebygg

Åsgård skole får plass til 784 barn. Prosjektet bygges med utstrakt bruk av tre og med passivhusstandard.  Illustrasjon: Link Arkitektur