Nyheter Betonmast Asker og Bærum

Nå skal en av Norges største byggentreprenører satse tungt i Asker og Bærum

21. juni 2021

Betonmast Ringerike har endret navn til Betonmast Asker og Bærum, styrker ledelsen og flytter hovedkontoret fra Hønefoss til Sandvika. Målet er å ta en betydelig del av markedet vest for Oslo.

– Vi opplever Asker og Bærum som et spennende marked med et stort potensial. Nå vrir vi vår satsing i retning av dette markedet, med ambisjoner om på sikt å ta en betydelig del av dette markedet, sier daglig leder Eskil Thorkildsen i Betonmast Asker og Bærum.

Betonmast Asker og Bærum består i dag av 33 funksjonærer og 25 fagarbeidere. Prosjektporteføljen inneholder blant annet skoler, næringsbygg, industrianlegg, boliger og omsorgssentre. Selskapet, som historisk har hatt fokus på Ringerike, er allerede etablert i Asker og Bærum. På Bekkestua bygger selskapet 80 leiligheter for Stor-Oslo Eiendom, og i Vollen bygges det boliger og næringslokaler for Fjordservice AS.

På Bekkestua bygger Betonmast Asker og Bærum prosjektet Meglergården og Villa P som omfatter til sammen 80 leiligheter og en dagligvareforretning på 2600 kvm for Stor-Oslo Eiendom. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter

Eskil Thorkildsen tok over rollen som daglig leder i Betonmast Asker og Bærum ved nyttår. Han kom fra stillingen som daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold – et selskap han og Ole Bergersen gründet sammen i 2013, og som opplevde kraftig vekst og lønnsomhet under hans ledelse. Med seg på laget har Thorkildsen fått med prosjektsjef Øyvind Øveraas, som har meldt overgang fra Betonmast Oslo. Øveraas har 30 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen, og ledet utviklingen og bygging av en rekke store og komplekse prosjekter som Norges største hotell Clarion Hotel The Hub, samt bidratt til planlegging av Europas største innendørs skihall, SNØ. I tillegg har selskapet rekruttert flere kompetente ledere i sentrale roller.

Daglig leder Eskil Thorkildsen sier Asker og Bærum er et spennende marked med et stort potensial. En tyngre satsning i området vil også innebære rekruttering av flere dyktige folk, med rett innstilling og brennende engasjement for innovasjon og bærekraftig utvikling og bygging.

 

Ifølge Thorkildsen vil satsningen i Asker og Bærum innebære en videre styrking av ledelsen og en betydelig investering i medarbeidernes kompetanse.

– En tyngre satsning i Asker og Bærum legger til rette for en betydelig vekst. En naturlig konsekvens av dette er rekrutteringen av flere dyktige folk, med rett innstilling og brennende engasjement for innovasjon og bærekraftig utvikling og bygging. Målet er å bygge opp og bli det mest innovative entreprenørmiljøet i Asker og Bærum. På denne måten skal vi bli det klare førstevalget til kundene når de realiserer sine drømmer, slik at vi alltid leverer gode og fremtidsrettede prosjekter. Vi skal bli kundens beste rådgiver gjennom hele prosessen, fra utvikling og gjennomføring til oppfølging inn i byggeprosjektenes første driftsår, sier Thorkildsen.

.

 

Prosjektsjef Øyvind Øveraas har 30 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen, og ledet utviklingen og bygging av en rekke store og komplekse prosjekter som blant annet Norges største hotell Clarion Hotel The Hub.

 

Stor-Oslo er et viktig fokusområde for Betonmast-konsernet, og satsingen i Asker og Bærum kompletterer konsernets øvrige aktiviteter i regionen.

– Betonmast-konsernet er godt etablert nord, sør og øst for Oslo, men har i liten grad vært til stede i vest.  Dette er en naturlig ekspansjon av konsernet gjennom Betonmast Asker og Bærum, og vi har store forventninger til satsingen, uttaler konsernsjef Jørgen Evensen.

 

Satsningen i Asker og Bærum vil innebære en videre styrking av ledelsen og en betydelig investering i de ansattes kompetanse.