Prosjekt: Heradsbygda omsorgssenter

Prosjektdetaljer
Kunde Ringerike kommune
Adresse Heradsbygdveien 20, 3518 Hønefoss
Virksomhet Betonmast Asker og Bærum
Prosjekttype Helse
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 238 MNOK
Status Avsluttet
Startdato 1. juni 2019
Ferdig dato 1. juni 2021
Kontakt Eskil Thorkildsen

Oppføring av et nytt omsorgssenter på Hønefoss.

Bygges som passivhus, og klassifiseres med BREEAM NOR, nivå Good. Store deler av bygget oppføres i massivtre. Prosjektet er en totalentreprise, og kontraktssummen er på 238 millioner kroner ekskl. mva.

Omsorgssenteret får 64 døgnbemannede omsorgsboliger, dagaktivitetssenter for inntil 20 brukere, samt base for hjemmetjenesten i Hønefoss. Totalt er prosjektet på om lag 9 000 m2, inkl parkeringskjeller.

Underetasje med blant annet garasjeanlegg og garderober blir oppført i betong, mens de øvrige etasjer skal bygges i massivtre.

Illustrasjon av Heradsbygda omsorgssenter

 

Illustrasjon av Heradsbygda omsorgssenter, innvendig rom,

 

Se prosjektpresentasjon fra Heradsbygda omsorgssenter på bygg.no