Prosjekt: Heradsbygda Omsorgssenter

Prosjektdetaljer
KundeRingerike kommune
AdresseHeradsbygdveien 20, 3518 Hønefoss
VirksomhetBetonmast Ringerike
ProsjekttypeHelse
KontraktsformTotalentreprise
Kontraktssum238 MNOK
StatusPågående
Startdato1. juni 2019
Ferdig dato1. juni 2021
KontaktPhilip van de Velde

Oppføring av et nytt omsorgssenter på Hønefoss.

Bygges som passivhus, og klassifiseres med BREEAM NOR, nivå Good. Store deler av bygget oppføres i massivtre. Prosjektet er en totalentreprise, og kontraktssummen er på 238 millioner kroner ekskl. mva.

Omsorgssenteret får 64 døgnbemannede omsorgsboliger, dagaktivitetssenter for inntil 20 brukere, samt base for hjemmetjenesten i Hønefoss. Totalt er prosjektet på om lag 9 000 m2, inkl parkeringskjeller.

Underetasje med blant annet garasjeanlegg og garderober blir oppført i betong, mens de øvrige etasjer skal bygges i massivtre.