Nyheter Betonmast Ringerike

Bygger Heradsbygda omsorgssenter for Ringerike kommune

13. mars 2019

Betonmast Ringerike har signert avtale med Ringerike kommune om bygging av et nytt omsorgssenter på Hønefoss. Bygget skal bygges som passivhus, og klassifiseres som BREEAM NOR nivå Good. Store deler av bygget oppføres i massivtre. Prosjektet er en totalentreprise, og kontraktssummen er på 238 millioner kroner ekskl. mva.

Omsorgssenteret vil få 64 døgnbemannede omsorgsboliger, dagaktivitetssenter for inntil 20 brukere, samt base for hjemmetjenesten i Hønefoss. Totalt blir prosjektet på om lag 9776 m2.

Underetasje med blant annet garasjeanlegg og garderober blir oppført i betong, mens de øvrige etasjer skal bygges i massivtre.

– Det er svært gledelig at vi får dette prosjektet, uttaler Philip van de Velde, daglig leder i Betonmast Ringerike. Vi gleder oss til å få være med på å skape gode boforhold for eldre i vårt eget nærområde. Det er også gledelig at bygget får en miljøprofil. Nå gleder vi oss til å komme i gang med arbeidet, og samarbeidet med Ringerike kommune og andre involverte i prosjektet, avslutter van de Velde.

Illustrasjon av Heradsbygda omsorgssenter, innvendig rom,
Massivtre gir også godt inneklima for brukerne. Illustrasjon: Skandivisual

 

Foto av en kvinne og en mann som tar hverandre i hendene
Fornøyde med signering av avtale. Christine Myhre Bråthen, ansvarlig for Helse og Omsorg i Ringerike kommune og Philip van de Velde, daglig leder i Betonmast Ringerike.

Med en beregnet byggetid på ca 2 år, vil prosjektet overleveres i februar 2021.