Prosjektdetaljer
Kunde Stor-Oslo Eiendom
Virksomhet Betonmast Asker og Bærum
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 333 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom Høst 2019 - sommer 2022
Kontakt Eskil Thorkildsen

Oppføring av leilighetsprosjektene Meglergården og Villa P sentralt på Bekkestua, til sammen 80 leiligheter og en dagligvareforretning på 2 600 kvm. Byggene har ulik arkitektonisk utrykk og høy standard. Prosjektet innebar også kraftig fornyelse av infrastrukturen på Bekkestua, med kompliserte grunnarbeider, ny teknisk kulvert, møteplasser og torg – alt mens trafikk, publikum og nærliggende byggeplasser ble koordinert.

Les prosjektartikkel på bygg.no her. 

Meglergården med 48 leiligheter – i tillegg til 12 kommunale omsorgsboliger. Foto Sanjin Rupic

Blå himmel, grønn park, bygg med lange, slake linjer

Illustrasjon øverst: Meglergården, 48 leiligheter. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter/MIR

Illustrasjon av leilighetsbygg på fire etasjer,

– Villa P består av 20 leiligheter. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter / MIR