Prosjektdetaljer
Kunde Stor-Oslo Eiendom
Virksomhet Betonmast Asker og Bærum
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 333 MNOK
Status Pågående
Tidsrom Høst 2019 - høst 2021
Kontakt Eskil Thorkildsen

Oppføring av leilighetsprosjektene Meglergården og Villa P sentralt på Bekkestua i Bærum.

Prosjektene omfatter til sammen 80 leiligheter og en dagligvareforretning på 2600 kvm. Kontraktssummen er på om lag 333 MNOK ekskl. mva. Stor-Oslo Eiendom har signert avtalen på vegne av utbyggingsselskapet er Meglergården Invest AS.

Prosjektene er sentrumsnære med en noe komplisert byggeprosess.

I forbindelse med prosjektet skal også veinettet på Bekkestua fornyes og strammes opp til et mer urbant gatenett. Dette inkluderer byggingen av et nytt offentlig torg som bygges av Bærum kommune.

Totalentreprisen er per juni 2019 det hittil største prosjektet til Betonmast Ringerike.

Illustrasjon øverst: Meglergården , der 48 leiligheter er lagt ut for ordinært salg. Resterende leiligheter er omsorgsboliger for Bærum kommune. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter/MIR

Illustrasjon av leilighetsbygg på fire etasjer,

– Villa P vil bestå av 20 leiligheter. Illustrasjon: Lund + Slaatto Arkitekter / MIR