Nyheter Betonmast>Samfunnsansvar

Studenter fikk utfordre Betonmast

2. november 2020

Over 50 studenter fra hele landet jobbet i sommer på flere av Betonmasts prosjekter. I tillegg til å bidra i det daglige arbeidet på byggeplassen, fikk årets studenter en spesiell utfordring: De skulle selv utfordre prosjektene innen kategoriene HMS, miljø, digitalisering og bedriftskultur ved å fremme konkrete råd og forbedringsforslag til prosjektet innen valgte kategori. Studentene kom opp med mange gode forbedringsforslag, og nå innføres flere av tiltakene i konsernet.

– Vi er stolte av studentene våre og den innsatsen de la ned i sommer. De viste et stort engasjement og fremmet mange gode ideer og innspill som vi tar med oss videre i prosjektene, sier konsernsjef i Betonmast, Jørgen Evensen.


Innfører nye HMS-tiltak

HMS har alltid høyeste prioritet i Betonmast, og dette var et område som engasjerte studentene.

Det ble fremmet flere konkrete råd og forbedringer for ledelsen og flere blir nå innført som standard prosedyrer i konsernet. Blant annet innføres nye og forbedrede prosesser i arbeidet med SJA (Sikker Jobb Analyse), som skal sikre at prosjektene lærer av erfaringer fra uønskede hendelser og granskninger i sitt sikkerhetsarbeid.


Vinneren av utfordreroppgaven

Hele 35 studenter valgte å utfordre Betonmast innen miljø og digitalisering.

– Her så studentene blant annet på avfallsminimering, og presenterte gode økologiske tiltak som blomstereng, fuglekasser, insektshotell og mosevegger. De utfordret oss også på å tydeliggjøre våre miljømål ovenfor samarbeidspartnere, sier Evensen.

En jury kåret til slutt en vinner av utfordreroppgaven.

Sara Altahawi vant med sin idé om å projisere tegninger på overflater for å bidra til mer effektive arbeidsprosesser ved redusere misforståelser som følge av språkbarrierer på byggeplassen. Ideen ble visualisert ved å lage en legoversjon av en Betonmast-byggeplass som hun presenterte i en animasjonsvideo.

Legoversjon av en Betonmast-byggeplass med tegninger projisert inne i bygget.

 

– Jeg synes hele prosessen har vært veldig spennende, og utfordreroppgaven var kreativ og «outside the box» for hva som er typisk for en sommerjobb, sier Sara Altahawi som ønsker seg tilbake til Betonmast også neste år.

– Det ble vist mange gode forslag og presentasjoner, men ikke alle var like utfordrende som Saras idé. Hun scoret sterkt på å være utfordrende og all tid, arbeid og kreativitet hun la ned i presentasjonen. Ikke minst likte vi veldig godt scenen med Lego. Problemstillinger og fordeler ved ideen var også godt belyst og drøftet, sier mentor Camilla Scharning Aaserud, som også er Betonmasts egen nysgjerrigper og konsernets utforsker av nye digitale løsninger.

 

Satser på studenter

Hvert år rekrutterer Betonmast unge ingeniører fra studentmiljøene i Norge.

– I Betonmast er hver enkelt medarbeider helt avgjørende for å drive konsernet fremover. Det er medarbeiderne som har bygget opp konsernet. Hvis Betonmast skal utvikle seg videre må vi la oss utfordre. Det gjør studentene. De er kreative og de gir oss nye ideer, sier Jørgen Evensen.

– Å utfordre sommerstudentene til å kikke Betonmast i kortene viser at vi er en bedrift som til enhver tid ønsker å bli bedre. Det sier mye om kulturen, avslutter han.