Nyheter Konsern>Miljø

Vi øker klimamålene: Skal kutte 65 prosent innen 2030

19. juni 2020

Betonmast hever nå miljøambisjonene ytterligere. – Vi skal gå foran og ta ansvar som en stor aktør i bransjen, sier miljøsjef Siv Tallang-Vold.

Siv står bak Betonmasts ambisiøse miljøstrategi, som lanseres i disse dager. Målet er  å kutte klimagassutslippene fra selskapets byggeaktiviteter med 65 prosent innen 2030 – langt mer enn det Norge som nasjon har satt seg som mål å kutte. Ressursbruken skal ned, bruk av farlige stoffer elimineres, mens lokal økologi skal fremmes.

Se Siv forklare miljøsatsingen vår her:

– Som en ledende entreprenør ser vi det som vår plikt til å påvirke markedet i en mer bærekraftig retning. Derfor har vi satt målbare miljøkrav til alle prosjektene våre. Vi er ambisiøse, men jeg har tro på at vi skal lykkes, sier Siv.

I Betonmast er miljøledelse en viktig del av selskapets strategi. Betonmast skal tenke miljøvennlig og benytte sin miljøkompetanse fra tidlig prosjektutvikling, gjennom alle prosjektets faser, frem til idriftsetting og overlevert bygg.

– Vi skal bruke vår kompetanse til å fremme gode miljøløsninger for utbygger. Betonmast skal være en foretrukken entreprenør grunnet vår miljøkompetanse, avslutter Siv.