Prosjektdetaljer
Kunde Oslobygg KF
Virksomhet Betonmast Asker og Bærum
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 350 MNOK
Status Pågående
Tidsrom Første kvartal 2022 - medio 2024.
Kontakt Eskil Thorkildsen

Bygging av Hovseter skole i Oslo. Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende Hovseter skole, etablering av nytt skolebygg, samt en vesentlig oppgradering og utvidelse av uteområdet.

Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 350 millioner kroner, ekskl. mva.

Høye miljøambisjoner

Prosjektet har høye miljøkrav, og skal blant annet oppnå energimerke A, passivhusstandard og 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp sammenlignet med referanseprosjekter.

De eksisterende skolebyggene på Hovseter skole skal strippes ned til bærekonstruksjon og fundament, og bygges opp med blant annet nye vinduer og fasadeplater, moderne ventilasjonsanlegg og gjennomgående holdbare materialer beregnet ut fra livsløpstandard.

Elektriske og fossilfrie maskiner skal benyttes så langt det er mulig, og prefabikkerte elementer blant annet på fasader bidrar til avfallsreduksjon. Skolen får bergvarme og energibrønner i skolegården, solceller på tak og integrert i fasaden samt grønne sedum-tak. Nybygget skal oppnå nær nullenergibygg, såkalt nZEB for FutureBuilt-prosjekter.

Illustrasjon av skolebygg, gangvei, trær
Illustrasjonene er foreløpige arbeidsskisser. Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme.

Oppgradert uteområde

Uteområdet skal oppgraderes vesentlig, blant annet med en uteklassegård med overbygget trekonstruksjon, parkområde med fugleredehuske og en imponerende nær 5 meter høy berlinerhuske. Lokal økologi ivaretas blant annet ved at flere av trærne på området beholdes.

Oppstart av prosjektet er første kvartal 2022, med ferdigstillelse medio 2024.

Illustrasjonene er foreløpige arbeidsskisser. Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme.