Prosjekt: Hovseter skole

Prosjektdetaljer
Kunde Oslobygg KF
Virksomhet Betonmast Asker og Bærum
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 350 MNOK
Status Pågående
Tidsrom Første kvartal 2022 - medio 2024.
Kontakt Eskil Thorkildsen

Bygging av Hovseter skole i Oslo. Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende Hovseter skole, etablering av nytt skolebygg, samt en vesentlig oppgradering og utvidelse av uteområdet. Prosjektet har ambisiøse miljøkrav.

Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag 350 millioner kroner, ekskl. mva.

Oppstart av prosjektet er første kvartal 2022, med ferdigstillelse medio 2024.