Betonmast Innlandet

Betonmast Innlandet er en totalleverandør i bygg- og anleggsbransjen. Selskapet utfører alle typer byggeoppdrag, som bygging av skoler, næringsbygg, boliger, kjøpesenter og omsorgsboliger.

Virksomheten ble etablert som Toten Bygg og Anlegg i 1977, og er anerkjent i sitt område. Vi har stor egenproduksjon med egne håndverkere, og alle betong- og tømrerarbeider utføres av våre høyt kvalifiserte fagfolk. Betonmast Innlandet har Hadeland, Toten, Gjøvik, Hamar og Lillehammer som sitt område.


Gjennomføring av oppdrag

Mange av prosjektene gjennomføres i samspillsentrepriser, resten er ordinære totalentrepriser. De fleste av prosjektene er et resultat av et tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen. Gjennom god dialog og gjensidig forståelse strekker vi oss langt for å imøtekomme alle involverte aktører i prosjektet. Byggene skal alltid leve opp til kundens forventninger, både i form av kvalitet, tidsrammer og avtalt pris.


Kontaktinformasjon

Betonmast Innlandet

Besøksadresse

Ringvegen 16
2816 Gjøvik

Postadresse

Ringvegen 16
2816 Gjøvik

Telefon: +47 61 16 86 00

E-post: innlandet@betonmast.no

Org.nr.: 985 232 644

Fakturainformasjon


Betonmast Innlandet

Ringvegen 16
2816 Gjøvik

+47 61 16 86 00

There seem to be no vacancies right now.