Betonmast Innlandet

Betonmast Innlandet er en totalleverandør i bygg- og anleggsbransjen. Selskapet utfører alle typer byggeoppdrag som bygging av skoler, næringsbygg, boliger, kjøpesenter og omsorgsboliger.

Virksomheten ble etablert som Toten Bygg og Anlegg i 1977, og er anerkjent i sitt område. Vi har stor egenproduksjon med egne håndverkere. Selskapet utfører alle betongarbeider og tømrerarbeider selv, og har en høyt kvalifisert stab av fagfolk. Betonmast Innlandet har Hadeland, Toten, Gjøvik, Hamar og Lillehammer som sitt område.


Gjennomføring av oppdrag

Mange av prosjektene gjennomføres i samspillsentrepriser, resten er ordinære totalentrepriser. De fleste av prosjektene er et resultat av et tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen. Gjennom god dialog og gjensidig forståelse strekker vi oss langt for å imøtekomme alle involverte aktører i prosjektet. Byggene skal alltid leve opp til kundens forventninger, både i form av kvalitet, tidsrammer og avtalt pris.


Kontaktinformasjon

Betonmast Innlandet

Besøksadresse

Ringveien 16
2816 Gjøvik

Postadresse

Ringveien 16
2816 Gjøvik

Telefon: +47 61 16 86 00

E-post: innlandet@betonmast.no

Org.nr.: 985 232 644

Fakturainformasjon


Betonmast Innlandet

Ringveien 16
2816 Gjøvik

+47 61 16 86 00