Prosjekt: Trosvik flerbrukshall

Prosjektdetaljer
Kunde Fredrikstad kommune
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Idrett og kultur
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 54 MNOK
Status Pågående
Tidsrom 1. kvartal 2023 - 1. kvartal 2024
Kontakt Lars Prangerød

Bygging av en flerbrukshall med innovativt motorikknett.

Prosjektet omfatter også idrettsbane, garderober og fellesområder. En hel vegg med innovativt nett tilrettelegger for lek og fremmer motorikk. Motorikknettet er det første av sitt slag i Norge.

Flerbrukshallen ble utviklet med partene over tid. Det er lagt vekt på at anlegget skal kunne brukes av alle, spesielt tilrettelagt med tanke på aktive liv. Gjennom en brukerprosess medvirket ulike interessenter som idrettslag, korps og skole med innspill og behov tilpasset deres aktiviteter.

Les nyhet om kontrakten her.