Prosjekt: TINE nye Kalbakken

Prosjektdetaljer
Kunde TINE SA
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 168 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. februar 2018
Ferdig dato 1. desember 2019
Kontakt

Betonmast Oslo skal rehabilitere og bygge om et kontorbygg for TINE i tilknytning til deres produksjonslokaler på Kalbakken. TINE vil med dette få hensiktsmessige og teknisk oppdaterte lokaler, noe som vil komme både TINEs medarbeidere, kunder og eiere til gode. I tillegg vil alle TINEs medarbeidere i Oslo nå bli samlokalisert på ett sted.

Oppdraget innebærer både rehabilitering, ombygging og nybygg av totalt om lag 12 000 kvadratmeter. Arbeidene vil foregå mens produksjon og kontor er i drift.

Illustrasjon av TINEs nye lokaler, avstandsbilde med bygg og lastebiler i bakgrunnen Illustrasjon av tre-etasjers bygg med glassutbygg og TINE-lastebiler inntil rampe
Illustrasjon av TINEs nye lokaler, med rødt bygg inntil lavere produksjonslokaler
Illustrasjoner: LPO Arkitekter

 

Betonmast ble valgt som samspillsentreprenør i februar 2018, med målsetning om å komme frem til en totalentreprise. Samspillsfasen gikk ut på å utvikle prosjektet i tett dialog mellom oppdragsgiver, totalentreprenør og underleverandører.

Kontrakt for fase to ble signert sommeren 2018, og arbeidene startet i august. Prosjektet skal stå ferdig i desember 2019.

Les mer om prosjektet her.