Prosjekt: TINE nye Kalbakken

Prosjektdetaljer
Kunde TINE SA
Virksomhet Betonmast Oslo
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 168 MNOK
Status Pågående
Startdato 1. februar 2018
Ferdig dato 1. desember 2019
Kontakt Ole-Bjørn Bakke

Betonmast Oslo skal rehabilitere og bygge om et kontorbygg for TINE i tilknytning til deres produksjonslokaler på Kalbakken. TINE vil med dette få hensiktsmessige og teknisk oppdaterte lokaler, noe som vil komme både TINEs medarbeidere, kunder og eiere til gode. I tillegg vil alle TINEs medarbeidere i Oslo nå bli samlokalisert på ett sted.

Oppdraget innebærer både rehabilitering, ombygging og nybygg av totalt om lag 12 000 kvadratmeter. Arbeidene vil foregå mens produksjon og kontor er i drift.

Illustrasjon av TINEs nye lokaler, avstandsbilde med bygg og lastebiler i bakgrunnen Illustrasjon av tre-etasjers bygg med glassutbygg og TINE-lastebiler inntil rampe
Illustrasjon av TINEs nye lokaler, med rødt bygg inntil lavere produksjonslokaler
Illustrasjoner: LPO Arkitekter

 

Betonmast ble valgt som samspillsentreprenør i februar 2018, med målsetning om å komme frem til en totalentreprise. Samspillsfasen gikk ut på å utvikle prosjektet i tett dialog mellom oppdragsgiver, totalentreprenør og underleverandører.

Kontrakt for fase to ble signert sommeren 2018, og arbeidene startet i august. Prosjektet skal stå ferdig i desember 2019.

Les mer om prosjektet her.