Nyheter Betonmast Oslo

Betonmast rehabiliterer TINE-bygg

30. juli 2018

Betonmast har signert kontrakt med TINE om rehabilitering av et kontorbygg på Kalbakken i Oslo.

Betonmast Oslo har fått oppdraget med å rehabilitere og bygge om et kontorbygg for TINE i tilknytning til deres produksjonslokaler på Kalbakken. TINE vil med dette få samlokalisert sine medarbeidere i Oslo på ett sted.

Kontrakten er en totalentreprise på om lag 168 millioner kroner før merverdiavgift.

Oppdraget innebærer både rehabilitering, ombygging og nybygg av totalt om lag 12 000 kvadratmeter. Arbeidene vil foregå mens produksjon og kontor er i drift.

Betonmast ble valgt som samspillsentreprenør i februar, med målsetning om å komme frem til en totalentreprise. Samspillsfasen har gått ut på å utvikle prosjektet i tett dialog mellom oppdragsgiver, totalentreprenør og underleverandører.

Nylig ble kontrakt for fase to signert, og arbeidene starter allerede i august. Prosjektet skal stå ferdig i desember 2019.

Aniela Gjøs, konserndirektør logistikk i TINE (fra venstre), daglig leder i Betonmast Oslo, Ole-Bjørn Bakke og konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

– Vi er selvsagt fornøyde med å ha fått til gode løsninger og et godt samarbeid, sier Ole-Bjørn Bakke, daglig leder i Betonmast Oslo.

– Det er en glede for oss å kunne bidra til at TINE får hensiktsmessige og teknisk oppdaterte lokaler som igjen vil komme både TINEs medarbeidere, kunder og eiere til gode, avslutter han.

TINE har i dag hovedkontor både på Kalbakken og på Grønland i Oslo. Lokalene på Kalbakken har, ifølge pressemeldingen, et stort behov for oppgradering til dagens byggetekniske standard. Samtidig ser TINE store gevinster i en samlokalisering av de om lag 600 medarbeiderne i Oslo.

– Hovedkontoret til TINE på Kalbakken er et viktig prosjekt for oss da det vil samlokalisere alle TINE-medarbeidere som jobber i Oslo-området. Vi er fornøyde med å nå ha signert kontrakten, og gleder oss til videre samarbeid med Betonmast, sier Aniela Gjøs, konserndirektør logistikk i TINE.