Prosjekt: Syrinhagen

Prosjektdetaljer
Kunde Larvik Boligbyggelag
Adresse Syrinhagen i Larvik
Virksomhet Betonmast Buskerud-Vestfold
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 79 MNOK
Status Under utvikling
Tidsrom Andre kvartal 2023, planlagt ferdigstilt høsten 2024
Kontakt Kristian Gjestemoen

Bygging av 25 leiligheter fordelt over to bygg med felles p-kjeller i prosjektet Syrinhagen i Larvik for Larvik Boligbyggelag.

Syrinhagen ligger sentralt plassert i Torstvedt Hageby, 2,5 km nord for Larvik sentrum.

Prosjektet er et samspillsprosjekt, der Larvik boligbyggelag (LABO), Betonmast Buskerud-Vestfold, PV Arkitekter og rådgivere sammen har utviklet prosjektet i en tett og god prosess siden november i fjor. Fase 2 med detaljprosjektering er godt i gang og det styres mot å bli ferdig prosjektert før fysisk oppstart. Utførelseskontrakten gjennomføres med fullt samspill også i fase 2.

Larvik Boligbyggelag (LABO) har som mål med prosjektet å bygge funksjonelle, attraktive og bærekraftige boliger for medlemmer som vil ha en bolig for resten av livet. I dette ligger blant annet at boligene skal ha optimaliserte og funksjonelle planløsninger og en robust arkitektur som bidrar til enkelt og bærekraftig vedlikehold av bygningene. Prosjektet skal ha energiløsninger som gir lavest mulig bokostnader og klimaavtrykk, samtidig som beliggenheten utnyttes i forhold til nærhet til naturområder, skole, barnehage, butikker og kollektivtrafikk.

Forventet oppstart er i andre kvartal 2023, avhengig av salg. Med en byggetid på 16 måneder, planlegges boligene ferdigstilt høsten 2024.

Les pressemeldingen her.