Nyheter Betonmast Buskerud-Vestfold

Bygger leiligheter for Larvik Boligbyggelag

6. desember 2022

Betonmast Buskerud-Vestfold har signert kontrakt med Larvik Boligbyggelag om bygging av 25 leiligheter i prosjektet Syrinhagen i Larvik. Kontrakten er på om lag 79 millioner kroner, eksklusiv mva.

De 25 leilighetene er fordelt over to bygg med felles p-kjeller, som bygges i ett byggetrinn. Syrinhagen ligger sentralt plassert i Torstvedt Hageby, 2,5 km nord for Larvik sentrum.

Vellykket samspill

Prosjektet er et samspillsprosjekt, der Larvik boligbyggelag (LABO), Betonmast Buskerud-Vestfold, PV Arkitekter og rådgivere sammen har utviklet prosjektet i en tett og god prosess siden november i fjor. Fase 2 med detaljprosjektering er godt i gang og det styres mot å bli ferdig prosjektert før fysisk oppstart. Utførelseskontrakten gjennomføres med fullt samspill også i fase 2.

7 personer, håndtrykk
Syrinhagen i Larvik er et godt eksempel på vellykket samspillsprosjekt. Fra venstre: Gjermund Kaupang (LABO), Hannie Evensen (Betonmast Buskerud-Vestfold), Christoffer Henriksen, (Betonmast Buskerud-Vestfold), Hans Asbjørn Gunnerød (Betonmast Buskerud-Vestfold), Asle Granerud (LABO), Kristian Gjestemoen (Betonmast Buskerud-Vestfold) og Rune Fjeldheim (LABO).

 

– Dette er et godt eksempel på et vellykket samspillsprosjekt. Alle parter er opptatt av fellesskap, tillit og full åpenhet, og drar i samme retning med mål om å skape det beste produktet. Vi vil berømme LABO som en offensiv byggherre som tror på ekte samspill. De beste prosjektene skapes når alle aktører spiller hverandre gode, og nå gleder vi oss til å fortsette det gode samarbeidet med LABO, uttaler Kristian Gjestemoen, daglig leder i Betonmast Buskerud-Vestfold.

Boligbygg, 3-4 etasjer, blå himmel, et par arm i arm, hage

Profesjonelt teamarbeid

– Det å jobbe frem prosjektet i samspill med teamet i Betonmast har vært en positiv, lærerik og morsom prosess. Vår opplevelse er at det er en ekte og oppriktig holdning hos teamet til Betonmast, til at det å jobbe frem et prosjekt i samspill skal være morsomt og gi verdi for alle parter. Profesjonaliteten og den faglige dyktigheten til teamet gjør at vi er trygge på at det vi skal bygge, har de kvaliteter og løsninger som gjør at vi når våre prosjektmål. Vi gleder oss til å fortsette samspillet i gjennomføringsfasen, sier Gjermund Kaupang, leder Prosjekt- og boligutvikling i Larvik Boligbyggelag.

Funksjonelle, attraktive og bærekraftige boliger

Larvik Boligbyggelag (LABO) har som mål med prosjektet å bygge funksjonelle, attraktive og bærekraftige boliger for medlemmer som vil ha en bolig for resten av livet. I dette ligger blant annet at boligene skal ha optimaliserte og funksjonelle planløsninger og en robust arkitektur som bidrar til enkelt og bærekraftig vedlikehold av bygningene. Prosjektet skal ha energiløsninger som gir lavest mulig bokostnader og klimaavtrykk, samtidig som beliggenheten utnyttes i forhold til nærhet til naturområder, skole, barnehage, butikker og kollektivtrafikk.

Forventet oppstart er i andre kvartal 2023, avhengig av salg. Med en byggetid på 16 måneder, planlegges boligene ferdigstilt høsten 2024.

Balkong, utsyn, jorde, himmel

Illustrasjoner: PV Arkitekter