Prosjekt: Sollitunet

Prosjektdetaljer
Kunde OBOS Nye Hjem
Virksomhet Betonmast Innlandet
Prosjekttype Bolig
Kontraktsform Totalentreprise
Kontraktssum 145 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom Høst 2019 - desember 2021
Kontakt

Oppføring av 62 leiligheterpå utbyggingsområdet Voll og Lund nord for Hamar. Kontrakten er en totalentreprise, og har en verdi på om lag 145 millioner kroner ekskl. mva.

Byggene på Sollitunet vil variere i høyde, og leilighetene er av ulik størrelse, tilpasset ulike brukergruppers behov. Omgivelsene er landlige og historiske, og det legges opp til gode fellesområder, lekeplasser, kolonihager, sykkelverksted og smørebod. De 62 leilighetene blir fordelt på 2 byggetrinn over felles parkeringskjeller.

Illustrasjon av veranda med utsikt mot grønne områder med Mjøsa i bakgrunnen

Sollitunet er en del av utbyggingsområdet Voll og Lund utenfor Hamar. Illustrasjon: NSW Arkitektur/Vycom

Illustrasjon av lave boligblokker med grønne områder mellom blokkene

Sollitunet vil få gode uteområder med blant annet kolonihager. Illustrasjon: NSW Arkitektur/Vycom

Prosjektet er en del av et større utbyggingsområde, og Betonmast Innlandet har opsjon på oppføring av ytterligere 47 leiligheter på Sollitunet.

OBOS Nye Hjem forespurte Betonmast om samarbeid på Sollitunet på bakgrunn av samarbeidet med prosjektet 2317 Vangsvegen. Deretter har samarbeidspartnerne sammen utviklet og kommet frem til gode og kostnadseffektive løsninger også på Sollitunet, frem mot signert kontrakt. Dette er helt i tråd med vår målsetning om et tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen. 

Les mer om prosjektet her.