Nyheter Betonmast Innlandet

Bygger for OBOS Nye Hjem nord for Hamar

12. august 2019

Betonmast Innlandet har signert kontrakt med OBOS Nye Hjem om oppføring av 62 leiligheter i prosjektet Sollitunet på utbyggingsområdet Voll og Lund nord for Hamar. Kontrakten er en totalentreprise, og har en verdi på om lag 145 millioner kroner ekskl. mva.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått til dette samarbeidet med OBOS Nye Hjem, uttaler Dag Stenersen, avdelingsleder for Betonmast Innlandets Hamar-kontor.

– Vi hadde en svært god prosess med OBOS om å lande kontrakten på 2317 Vangsvegen i Hamar sentrum. Som en følge av det, ble Betonmast forespurt om Sollitunet. Deretter har vi sammen utviklet og kommet frem til gode og kostnadseffektive løsninger også på Sollitunet, frem mot signert kontrakt.

– Nå ser vi frem til et fruktbart samarbeid til det beste for både oppdragsgiver, utførende entreprenør og sluttbrukerne, avslutter Stenersen.

– Dette er helt i tråd med vår målsetning om et tett og åpent samarbeid med kunden, også i utviklingsfasen, uttaler Nils Raymond Laeskogen, daglig leder i Betonmast Innlandet.

Sollitunet vil få gode uteområder med blant annet kolonihager. Illustrasjon: NSW Arkitektur/Vycom

Sollitunet er en del av utbyggingsområdet Voll og Lund utenfor Hamar. Illustrasjon: NSW Arkitektur/Vycom

Byggene på Sollitunet vil variere i høyde, og leilighetene er av ulik størrelse, tilpasset ulike brukergruppers behov. Omgivelsene er landlige og historiske, og det legges opp til gode fellesområder, lekeplasser, kolonihager, sykkelverksted og smørebod. De 62 leilighetene blir fordelt på 2 byggetrinn over felles parkeringskjeller. Prosjektet er en del av et større utbyggingsområde, og Betonmast Innlandet har opsjon på oppføring av ytterligere 47 leiligheter på Sollitunet.

Prosjektering er i gang. Forventet byggestart er høsten 2019, og ferdigstillelse er satt til desember 2021.