Prosjekt: Infinitum Trøndelag

Prosjektdetaljer
Kunde Infinitum
Virksomhet Betonmast Trøndelag
Prosjekttype Næring
Kontraktsform Samspillentreprise
Kontraktssum 60 MNOK
Status Avsluttet
Kontakt Tom Utvik

Utvikling og bygging av et nytt produksjonsanlegg for Infinitum i Trøndelag. Kontrakten er en samspillsentreprise med en ramme på om lag 60 millioner kroner ekskl. mva.

Betonmast jobbet sammen med kunden for å finne en egnet tomt i Trondheimsregionen for å prosjektere og utvikle anlegget.

Passer inn i Betonmasts miljøstrategi

Infinitum drifter pantesystemet for drikkevarebokser og plastflasker med pantemerke, og har effektiv og miljøvennlig drift som mål.

Betonmast fokuserer på bærekraft, og vi har satt oss høye mål i vår miljøstrategi. Infinitums arbeid er helt i tråd med vårt mål om å redusere ressursbruken, og det er derfor ekstra hyggelig å bygge noe som bidrar til miljøvennlig utnyttelse av verdifulle ressurser.

Betonmast har oppført tilsvarende anlegg for Infinitum på Romerike og Narvik, og samarbeider godt.