Prosjektdetaljer
Kunde NMBU
Virksomhet Betonmast Østfold
Prosjekttype Undervisning
Kontraktsform Samspillskontrakt
Kontraktssum 43 MNOK
Status Avsluttet
Tidsrom August 2021 - oktober 2022
Kontakt

Oppføring av et nytt kontorbygg for de ansatte på institutt for plantevitenskap på NMBU på Ås, Biovit-bygget.

Bygget er et lavenergihus på totalt 1 150 m2.

Biovit-bygget og KA-bygget ble utviklet og bygget i samme periode, med i stor grad med samme team, byggherre, brukere, prosjekterende, arkitekter og underleverandører. Det ga fordeler som kom alle parter til gode.

Se nyhet om kontrakten her