Som et av Norges største entreprenørselskap, ønsker Betonmast også å være ledende med vårt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Vårt overordnede mål er at alle som har Betonmast som sin arbeidsplass skal komme TRYGT HJEM hver dag!

Som leverandør til selskapene i Betonmast må du forholde deg til våre krav til HMS, samordning, seriøsitet og samfunnsansvar.

Last ned Betonmast HMS-håndbok her!


HMS kompetanse og opplæring

Betonmast ser på kompetanse som noe av det viktigste for å lykkes i HMS-arbeidet. Kunnskap, opplæring og trening bidrar til bedre forståelse for både risiko og regelverk. Bedre forståelse for risiko og regelverk bidrar videre til at vi både sammen og enkeltvis tar kloke valg.

Obligatorisk HMS-kurs: Alle som skal jobbe på Betonmasts byggeplasser må gjennomføre de obligatoriske kursene «Prosjekt Fareblind» og «Farlige mønstre» før de kan begynne å jobbe på byggeplassen.

Ta kursene her!

Skriv ut plakat med QR-kode

Informasjon om obligatoriske sikkerhetsopplæring

Se her for typiske spørsmål og svar om kurset: Prosjekt Fareblind og Farlige Mønstre

 


HMSREG

Betonmast jobber aktivt for å motvirke arbeidslivskriminialitet og sosial dumping. Vi ønsker en seriøs bransje med konkurranse på like vilkår og stiller derfor krav til bruk av HMSREG på alle våre prosjekter.

HMSREG har ingen kostnader for leverandør/ underentreprenør. Det muliggjør effektivisering da informasjonen kan gjenbrukes på tvers av ulike entreprenører og prosjekter. Det gir også god oversikt over egen kontraktskjede med passeringer og reglementert bruk av HMS-kort. Kompetanse kan dokumenteres før innregistrering på prosjekt og informasjon blir ikke liggende unødig.

Faktaark HMSREG

HMSREG.no


HMS krav – faktaark

Som et ledd i å nå våre overordnede målsetning om TRYGT HJEM har Betonmast besluttet noen kjøreregler til et lite utvalg av arbeidsutstyr.

Fall fra lav høyde utgjør en vesentlig andel av ulykkene som inntreffer på våre byggeplasser. Sikre produkter, god opplæring og riktig bruk av utstyret, vil være gode barrierer for å oppnå færre ulykker og samtidig ivareta god arbeidshelse.

Faktaarkene redegjør for Betonmast sine produkt og brukerkrav til følgende arbeidsutstyr.

Faktaark gardintrapper

Faktaark stiger

Faktaark rullestillaser


Hanske- og brillepåbud

Tre av fire arbeidsskader i Betonmast er knyttet til kutt- og klemskader og øyeskader. Det er ingen tvil om at mange av disse kunne vært unngått ved bruk av hansker og vernebriller. For at vi skal nå vår felles målsetning om null skader og ulykker på våre byggeplasser, innfører vi hanske- og brillepåbud for alle våre medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere fra høsten 2020.

Skaperkraften ligger i hendene våre og øynene gir oss åtti prosent av våre sanseinntrykk. Dette er verktøy vi ikke har råd til å miste.

Samarbeidspartnere og UE-er har tilgang til Betonmasts sortilog og priser

Alle våre samarbeidspartnere har tilgang til vårt sortiment og samme betingelser på kjøp av personlig verneutstyr gjennom våre leverandører.

Samarbeidspartnere kan ta kontakt med våre leverandører for informasjon/bestilling:

Blåkläder
Kundeservice: 69 27 60 60
E-post: salg@blaklader.com
Nettsted: blaklader.no

Skydda
Kundeservice: 22 88 44 10
E-post: post@skydda.no
Nettsted: Skydda Norge AS -The right safety will benefit everyone.

Se også følgende dokumenter:

Ofte stilte spørsmål

Sortilog arbeidstøy – Blåkläder

Sortilog personlig verneutstyr – Skydda

Verneutstyrskort hansker

Finn riktig hanskestørrelse

Kampanjeplakat hanske- og brillepåbud på norsk, engelsk og polsk


Påbud om hakestropp

Betonmast innfører påbud om hakestropp på alle våre prosjekter fra 1. januar 2022. Innføring av hakestropp er et viktig tiltak på veien mot vårt mål om null skader og ulykker på våre byggeplasser.

Påbudet medfører at for å få adgang til Betonmasts byggeplasser etter 1. januar 2022, må alle som skal arbeide på våre prosjekter benytte godkjent hakestropp.

Statistikken fra rapporterte hendelser med hodeskader viser at i 9 av 10 tilfeller kunne bruk av hjelm med hakestropp redusert konsekvensen av hodeskadene.

Med innføring av hakestropp for alle, håper vi antall hodeskader går ned, og at alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere kommer TRYGT HJEM – hver dag.

Det er krav om at hakestroppen skal ha 3 eller 4 punkts feste til hjelmen, og at den løser ut ved belastning over 15 kg.

Har du spørsmål til hakestropp-påbudet, ta kontakt med Betonmasts HMS-avdeling.

Se også informasjon her

Informasjon til samarbeidspartnere og underleverandører

Betonmast introduces a requirement for chin strap – Information for partners and subcontracors English

Betonmast wprowadza obowiązek stosowania paska pod brodę Information for partners and subcontracors UE Polish

Plakat om hakestropp-påbud i Betonmast

Plakat hakestropp-påbud norsk

Plakat hakestropp-påbud engelsk

Plakat hakestropp-påbud polsk