Som et av Norges største entreprenørselskap, ønsker Betonmast også å være ledende med vårt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Vårt overordnede mål er at alle som har Betonmast som sin arbeidsplass skal komme TRYGT HJEM hver dag!

Som leverandør til selskapene i Betonmast må du forholde deg til våre krav til HMS, samordning, seriøsitet og samfunnsansvar.


HMS kompetanse og opplæring

Betonmast ser på kompetanse som noe av det viktigste for å lykkes i HMS-arbeidet. Kunnskap, opplæring og trening bidrar til bedre forståelse for både risiko og regelverk. Bedre forståelse for risiko og regelverk bidrar videre til at vi både sammen og enkeltvis tar kloke valg.

Betonmast har et eget obligatorisk HMS-kurs «TRYGT HJEM» som alle som jobber på våre byggeplasser må gjennomføre.

Link til E-Læring

Informasjon om obligatorisk HMS kurs og veiledning til pålogging


HMSREG

Betonmast jobber aktivt for å motvirke arbeidslivskriminialitet og sosial dumping. Vi ønsker en seriøs bransje med konkurranse på like vilkår og stiller derfor krav til bruk av HMSREG på alle våre prosjekter.

HMSREG har ingen kostnader for leverandør/ underentreprenør. Det muliggjør effektivisering da informasjonen kan gjenbrukes på tvers av ulike entreprenører og prosjekter. Det gir også god oversikt over egen kontraktskjede med passeringer og reglementert bruk av HMS-kort. Kompetanse kan dokumenteres før innregistrering på prosjekt og informasjon blir ikke liggende unødig.

Faktaark HMSREG

HMSREG.no


HMS krav – faktaark

Som et ledd i å nå våre overordnede målsetning om TRYGT HJEM har Betonmast besluttet noen kjøreregler til et lite utvalg av arbeidsutstyr.

Fall fra lav høyde utgjør en vesentlig andel av ulykkene som inntreffer på våre byggeplasser. Sikre produkter, god opplæring og riktig bruk av utstyret, vil være gode barrierer for å oppnå færre ulykker og samtidig ivareta god arbeidshelse.

Faktaarkene redegjør for Betonmast sine produkt og brukerkrav til følgende arbeidsutstyr.

Faktaark gardintrapper

Faktaark stiger

Faktaark rullestillaser

 


Hanske- og brillepåbud

Tre av fire arbeidsskader i Betonmast er knyttet til kutt- og klemskader og øyeskader. Det er ingen tvil om at mange av disse kunne vært unngått ved bruk av hansker og vernebriller. For at vi skal nå vår felles målsetning om null skader og ulykker på våre byggeplasser, innfører vi hanske- og brillepåbud for alle våre medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere fra høsten 2020.

Skaperkraften ligger i hendene våre og øynene gir oss åtti prosent av våre sanseinntrykk. Dette er verktøy vi ikke har råd til å miste.

Samarbeidspartnere og UE-er har tilgang til Betonmasts sortilog og priser

Alle våre samarbeidspartnere har tilgang til vårt sortiment og samme betingelser på kjøp av personlig verneutstyr gjennom vår leverandør.

Samarbeidspartnere kan ta kontakt med Ahlsell HMS salg- og kundeservice for informasjon/bestilling:

 

Ofte stilte spørsmål

 

 

 

 

 

Sortilog – Oversikt over Betonmasts utvalg av hanske og briller

 

Verneutstyrskort hansker

 

Finn riktig hanskestørrelse

 

 

 

 

 

Kampanjeplakat brille- og hanskepåbud på norsk, engelsk og polsk